CRUX is een adviesbureau dat actief is op het gebied van de geotechniek, geohydrologie en bodem. Hieronder vindt u informatie over onze werkvelden geotechniek, omgeving(sbeinvloeding), grondverbetering, geohydrologie, bodem en second opinions.

 

Geotechniek
+Grondonderzoek
Funderingen en grondconstructies
Bouwkuipen
Boortunnels en sleufloze technieken
State-of-the-art dijktoetsing
Zettingsarme of -vrije systemen
Dynamica en aardbevingen


Lees meer
 

Omgeving
+Belendingenonderzoek
Trillingspredicties
Vervormingsanalyses
Schadepredicties
Monitoringsplannen
Monitoring en begeleiding
Schadeonderzoek


Lees meer
 

Grondverbetering
+Bodeminjectie
Jetgrouting
Mixed-in-Place
Compensation grouting (compaction)
Compensation grouting (fracture)
GrondbevriezingLees meer
 

Geohydrologie
+Bemalingen
Modelstudies
Statistiek grondwaterstanden
Toetsing geohydrologische effecten
Duurzame energie (WKO)
Pompproeven
Barrièrewerking

Lees meer
 

Bodem
+Milieuhygiënisch bodemonderzoek
Toepasbaarheid grond en bouwstoffen
Werken in verontreinigde grond
Milieukundige begeleiding
Advisering asbestsanering

Lees meer
 

Second opinions
+Review ontwerpen en/of plannen
Aansprakelijkheidstrajecten
Verbeterde verzekeringsvoorwaarden
CAR verzekering of (bouw)vergunningen


Lees meer
Site by Alsjeblaft!