Junior Adviseur Geohydrologie

Simon Scholz MSc.

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Simon Scholz is in 2019 afgestuurd als MSc in Earth Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, op het gebied van geo-ecological dynamics. Zijn thesis behandelde de hydrologische en ecologische geschiedenis van het watersysteem in het brongebied van Rio Qijos in Ecuador (upper montane forest), waarbij gebruik gemaakt is van kwalitatieve GIS-mapping. Ook deed hij tijdens zijn MSc onderzoek naar bodemmetingen van carbon use efficiency (CUE). Tevens werkte hij aan een classificatieschema op basis van LiDAR-DEM, om zo de kwetsbaarheid tegen stortvloeden te bepalen, specifiek voor Barrancos, te Tenerife. In 2015 is Simon afgestudeerd als BSc voor de studie Environmental Engineering aan de Universität Stuttgart. Als afstudeeropdracht aan het instituut LH2 voor hydrologische modellering heeft Simon hier onderzoek verricht naar wall functions in poreuze media.
De onderzoeksvraagstukken zijn voor een aantal van de projecten zeer divers en bevatten technische, wetenschappelijke en ecologische aspecten. Sinds mei 2019 is Simon werkzaam bij CRUX als junior adviseur geohydrologie.

Site by Alsjeblaft!