Adviseur Geotechniek

ing. Sander Broeders

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70Sander Broeders is in 2018 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar. Tijdens zijn studieperiode heeft hij zich gespecialiseerd in waterbouwkunde en geotechniek. Sander heeft in zijn afstudeerperiode onderzoek gedaan naar het SHANSEP NGI-ADP model voor het berekenen van dijken. Het doel van het onderzoek was om berekeningen voor constructief versterkte dijken realistischer te modelleren met een ongedraineerd en anisotroop model. Sander heeft tijdens dit onderzoek meerde PLAXIS2D modellen ontwikkeld om de verschillen ten opzichte van standaard modellen te kunnen analyseren.

Sinds juni 2018 is Sander werkzaam als junior adviseur geotechniek bij CRUX.

Site by Alsjeblaft!