Adviseur Geotechniek

ir. Ilse Warmenhoven – Stikvoort

Delft

+31 (0)20 494 30 70

In 2012 is Ilse Warmenhoven tijdens de master geo-engineering aan de Technische Universiteit in Delft als parttime werkstudent aan de slag gegaan bij RPS advies-en ingenieursbureau bv. Ilse is in 2014 bij Gemeentewerken Rotterdam afgestudeerd op de restlevensduur van kademuren (“Old quay walls - Proposal for a method for analysing the remaining lifespan”).
Na afronding van haar masteropleiding is Ilse in 2014 bij RPS aan de slag gegaan als geotechnisch adviseur. Zij is 4,5 jaar werkzaam geweest als geotechnisch specialist binnen het team Waterbouw en Waterveiligheid.
Hier heeft zij gerekend en ontworpen aan verschillende dijkversterkings- en kadeverbeterings-projecten, waaronder het uitvoeringsontwerp Hoeksche Waard Zuid, verschillende veiligheidstoetsingen voor HHNK, de aanscherping RRD toetsing regionale keringen Delfland, het traject Eemdijk en Grebbeliniedijk en diverse waterkeringen voor Rijnland. Daarnaast heeft Ilse ook gerekend aan en advies geleverd voor diverse paalmatrassystemen (waaronder de overgangsconstructie N270 ter hoogte van Wanssum, Maxisweg in Muiden, rotonde N210 te Bergambacht, Leeghwaterbrug te Alkmaar), funderingen, damwanden en EEM-berekeningen (in Plaxis).
Sinds april 2019 is Ilse in dienst bij CRUX als geotechnisch adviseur.

Site by Alsjeblaft!