Senior Adviseur Geotechniek

ing. Sake Essink

Delft

+31 (0)20 494 30 70

Sake Essink is zijn carrière in 1996 begonnen bij Heerma in Leiden waar hij als constructeur zich bezig hield met het ontwerpen van zeevasting en andere constructies ten behoeve van de installatie van een Tension Leg Platform (TLP) in de golf van Mexico. In 1998 is Sake bij Arcadis in dienst getreden als geotechnisch adviseur. Hier heeft hij zich vooral bezig gehouden met voorbelastingen voor zowel woningbouw als recreatie en infrastructurele projecten. Naast geotechnische projecten heeft Sake hier ook diverse constructieve projecten uitgewerkt in ontwerp, tekeningen en contract. Medio 2005 is hij bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan slag gegaan. Hier heeft Sake de geotechnische uitwerking van diverse kadeverbeteringen begeleidt. Het ingenieurshart van Sake heeft hem medio 2006 terug naar RPS advies en ingenieursbureau getrokken. Bij RPS heeft Sake zich bezig gehouden met de advisering en engineering voor een zeer breed scala aan klein- en grootschalige projecten. Variërend van lange oeververdedigingsprojecten voor vaarwegbeheerders tot het ontwerp van paalmatrassystemen en van voorbelastadviezen voor woningbouw en grootschalige infrastructuur projecten tot het uitwerken van bouwputten.

Naast project inhoudelijke werkzaamheden heeft Sake bij RPS hij meer dan 10 studenten begeleid naar een volwaardig HBO diploma en is hij actief betrokken bij de hogeschool van Rotterdam als extern examinator.

In maart 2019 is Sake bij CRUX aan de slag gegaan als senior adviseur geotechniek.

Site by Alsjeblaft!