Adviseur | Developer

Martina Pippi MSc.

Delft

+31 (0)20 494 30 70

Martina behaalde haar BSc in civiele techniek aan de Universiteit van Perugia (Italië) in 2016. Aan dezelfde universiteit behaalde ze haar MSc-graad in oktober 2018, gespecialiseerd in infrastructure engineering.
Tijdens haar MSc thesis implementeerde ze in samenwerking met Deltares een snelheidsafhankelijk constitutief model in de zogenoemde Material Point Method-code om het gedrag van een zeer slappe grond gekenmerkt door grote verplaatsingen te reproduceren. Een case study voor dit onderzoek betrof de ineenstorting van stuwdammen waarbij het materiaal dat aanvankelijk werd opgeslagen achter de dam, stroomafwaarts uitstroomde met zeer grote verplaatsingen en vervormingen als gevolg. Sinds december 2018 werkt Martina als junior adviseur geotechniek bij CRUX.

Site by Alsjeblaft!