Adviseur Geotechniek

ir. Sharief El Banna

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Sharief El Banna is in 2016 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, Master Geo-Engineering. Hierna is hij bij CRUX in dienst getreden als adviseur geotechniek waar hij veelvuldig betrokken is geweest bij hoogbouwprojecten en risicoanalyses in binnenstedelijke gebied. Als geotechnisch ontwerper is hij o.a. betrokken geweest bij:

  • het iconisch Sluishuis in IJburg (zettingsanalyse, bouwkuip- en funderingsontwerp);
  • diverse hoogbouwtorens op het NDSM-terrein in Amsterdam waaronder de Pontkade, B10 en BinnenDok (zettingsanalyse, bouwkuip- en funderingsontwerp);
  • de realisatie van Wonderwoods naast de Jaarbeurs in Utrecht (zettingsanalyse, bouwkuip- en funderingsontwerp);
  • de monitoring tijdens en na de bouw van de paal-plaat fundering van de Galaxy Tower, tevens naast Wonderwoods en de Jaarbeurs;
  • Onderdeel van tenderteams voor o.a. de IJboulevard, de herinrichting van de Vijzelstraat (vernieuwing drie bruggen) en de Duivendrechtsevaart (aanleg brug en toeritten);
  • diverse risicoanalyses en second opinions op het gebied van schade aan de omgeving.

Met kennis uit de diverse zettingsanalyses van hoogbouwprojecten in Amsterdam heeft Sharief binnen CRUX een interactief online Eemklei database opgezet waarmee de eigenschappen van de Eemklei locatiespecifiek stochastisch bepaald kunnen worden.

Site by Alsjeblaft!