Adviseur Geotechniek

ing. Jelmer J. Heinis

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Jelmer Heinis is in 2015 afgestudeerd als civiel ingenieur aan Hogeschool Inholland te Alkmaar. Na een succesvolle stage in 2014 is hij actief geweest als werkstudent en afstudeerder binnen CRUX. Voor zijn afstuderen heeft hij een studie uitgevoerd naar verplaatsingsmethodieken voor het toetsen van funderingen op staal die worden blootgesteld aan geïnduceerde aardbevingen in Groningen. Voor zijn afstudeerwerk is hij genomineerd voor de Keverling Buismanprijs 2015 in de categorie Jong Talent waarbij een eervolle vermelding aan hem is uitgereikt. Sinds medio 2015 is Jelmer werkzaam als fulltime adviseur geotechniek bij CRUX.

Site by Alsjeblaft!