Senior Specialist Geotechniek

ir. ing. Henk L. Bakker

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Henk Bakker is in 1978 afgestudeerd aan de HTS in Amsterdam en in 1988 Cum-laude aan de TU-Delft Civiele Techniek, specialisatie Toegepaste Mechanica en Eindige Elementen Methode. Zijn ervaring ligt in het oplossen van geotechnische en constructieve vraagstukken met behulp van toegepaste mechanica, wiskunde, statistiek en probabilistiek, het ontwikkelen van computermodellen daarvoor en projectleiding desbetreffende. Dit met name toegepast op waterkeringen. Zo heeft hij tijdens zijn studie aan de TU-Delft als onderzoeker aan Plaxis gewerkt en aldaar voor zijn afstudeerwerk de Sterkte Reductie in Plaxis ontwikkeld. Na zijn studie heeft Henk als constructeur gewerkt bij Ingenieursgroep van Rossum, Bouw en Woningtoezicht en de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. Bij de Bouwdienst betrof dit het handmatig doorrekenen van de geotechnische macrostabiliteit van zeesluizen en het met EEM modellen doorrekenen van grote voorgespannen betonconstructies en dijken versterkt met constructieve elementen. Vanaf 1990 werkte Henk bij de Dienst Weg en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat. Dit betrof met name onderzoek en projectleiding betreffende de geotechniek van waterkeringen, damwandconstructies, steenbekledingen, EEM modellen voor grote vervormingen, probabilistische stabiliteitsanalyse, regelgeving en begeleiden van afstudeerders. In dit kader is Henk lid geweest van verschillende CUR en TAW/ENW onderzoekscommissies. Sinds Oktober 2014 werkt Henk bij CRUX Engineering. Hier houdt hij zich bezig met het verder ontwikkelen en operationaliseren van het door hem ontwikkelde Probabilistisch Model Macro-Stabiliteit (PMMS) voor de probabilistische stabiliteitsanalyse van waterkeringen en andere geotechnische constructies. Met het PMMS kan een met Plaxis berekende veiligheidsfactor voor macro-stabiliteit snel en nauwkeurig worden omgerekend naar een betrouwbaarheidsniveau. Een belangrijke nieuwe optie in het PMMS is het Stochastisch Ondergrond-Model (SOM). Hiermee kunnen behalve variaties in de sterkte van de grond, nu ook onzekerheden in de grondlaaggeologie worden meegenomen in het betrouwbaarheidsniveau. Het PMMS is intussen zover uitontwikkeld dat het kan worden toegepast in de adviespraktijk.

Site by Alsjeblaft!