Senior Specialist Geotechniek

ir. ing. Henk L. Bakker

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Henk Bakker is in 1978 afgestudeerd aan de HTS in Amsterdam en in 1988 Cum-laude aan de TU-Delft civiele techniek, specialisatie toegepaste mechanica. Henk heeft veel ervaring met het oplossen van geotechnische en constructieve vraagstukken met behulp van toegepaste mechanica, wiskunde, statistiek en probabilisme. Tevens heeft hij ervaring met het ontwikkelen van computermodellen daarvoor. Zo heeft hij tijdens zijn studie aan de TU-Delft als onderzoeker aan Plaxis gewerkt, aldaar heeft hij voor zijn afstudeerwerk de Phi/C reductie in Plaxis ontwikkeld. Na zijn studie heeft Henk als constructeur gewerkt bij Ingenieursgroep van Rossum, Bouw en Woningtoezicht en de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. Bij Rijkswaterstaat betrof dit onder anderen het doorrekenen van grote voorgespannen betonconstructies met EEM modellen en het met EEM modellen onderzoeken van de mogelijkheden om dijken te versterken met damwandconstructies. Vanaf 1990 werkte Henk bij de Dienst Weg en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat. Dit betrof onderzoek en projectleiding omtrent de geotechniek van waterkeringen, damwandconstructies, mechanische sterkte van steenbekledingen, EEM modellen, grote vervormingen in de geotechniek, probabilistische stabiliteitsanalyse, geotechnische regelgeving en begeleiden van afstudeerders. Hiernaast is Henk ook lid geweest van verschillende CUR en TAW/ENW onderzoekscommissies. Sinds Oktober 2014 werkt Henk bij CRUX. Hier houdt hij zich met name bezig met het verder ontwikkelen en operationaliseren van zijn Probabilistisch Model Macrostabiliteit (PMMS) voor de probabilistische stabiliteitsanalyse van waterkeringen en andere geotechnische constructies. Met het PMMS kan een met Plaxis berekende veiligheidsfactor voor macrostabiliteit snel en nauwkeurig worden omgerekend naar een betrouwbaarheidsniveau. Een belangrijke nieuwe optie in het PMMS is het stochastisch ondergrondmodel. Hiermee kunnen behalve variaties in de sterkte van de grond, nu ook onzekerheden in de grondlaaggeologie worden meegenomen in het betrouwbaarheidsniveau.

Site by Alsjeblaft!