Senior Adviseur Geotechniek

ing. Arjan Wisse

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Arjan Wisse is in 2006 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Na het behalen van zijn diploma is Arjan aan de slag gegaan als waterbouwkundig adviseur en heeft hij gewerkt aan het toetsen van waterkeringen, dijken en grondlichamen. Sinds 2009 is Arjan in dienst bij CRUX als geotechnisch adviseur. In deze positie heeft hij zijn bijdrage geleverd aan diverse projecten waarin onder andere stabiliteit, zettingen, trillingen, paalfunderingen, grondkerende constructies en grondvriezen een rol speelden. De eerste jaren bij CRUX heeft Arjan zijn bijdrage geleverd aan uiteenlopende kleine en grotere projecten. Uiteenlopend van zettings- en stabilteitsadviezen voor bouwrijp maken van woonwijken of aanleg van provinciale- of rijkswegen (N9 - N242 - A4 steenbergen) tot funderingsadvies voor aquaduct Steenbergsche-haven en vriesberekeningen voor Station Vijzelgracht. Vanaf 2011 is Arjan via detachering betrokken bij het definitief ontwerp voor spooruitbreiding tussen Schiphol en station Amsterdam Zuid binnen het project OV-Saal. Later bij het ontwerp voor A4 Delft-Schiedam heeft hij in teamverband zijn bijdrage geleverd aan het geotechnisch ontwerp van de 2 km lange Landtunnel, de verdiepte ligging en verschillende kunstwerken op het Kethelplein. Gedurende de realisatie van beide projecten is hij betrokken als site-engineer. In deze rol geeft hij invulling aan de praktische kant van de geotechniek om voor alle voorkomende vraagstukken een zo efficiënt mogelijke maar verantwoorde oplossing te bepalen.

Site by Alsjeblaft!