Specialist Geotechniek

ir. Ekke J. Kaspers

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Ekke Kaspers is in 2002 aan de HTS Arnhem afgestudeerd als civiel en bouwkundig ingenieur en in 2010 afgestudeerd aan de TUDelft, faculteit civiele techniek bij de leerstoel Constructieve Waterbouw op het onderwerp “Vibraties in drijvende wegen ten gevolge van verkeersbewegingen”. De analytische beschrijving van het diffractiemodel die de demping van de weg door het water beschrijft is door de universiteit van Moskou opgemerkt. Tot februari 2014 was Ekke werkzaam als specialist waterkeringen en geotechniek bij Witteveen+Bos. Hier werkte hij aan diverse dijktoetsing- en versterkingsprojecten voor o.a. Waternet, HDSR, HHNK en Waterschap Groot Salland. Toonaangevende projecten zijn o.a. de Afsluitdijk en het ontwerp van aardbevingbestendige dijken van kunstmatige eilanden voor de kust van Jakarta, Kapuk Naga. Ook heeft Ekke meegewerkt aan het DAM module van Deltares om de stabiliteitsberekeningen van de dijkringen verregaande te automatiseren. Eind maart 2014 is Ekke bij CRUX als geotechnisch adviseur aan de slag gegaan waar hij zich bezig houdt met het dijkversterkingsproject Eiland van Dordrecht en aardbevingsberekeningen voor Groningen.

Site by Alsjeblaft!