Walmuren Oudegracht

Door CRUX Engineering is in opdracht van IBU Stadsingenieurs een risicoanalyse uitgevoerd voor de reconstructie van de walmuren ter plaatse van de Oudegracht te Utrecht.

De gereconstrueerde walmuur wordt gefundeerd op damwanden. De damwanden worden tussen de bestaande houten paalfundering van de oude walmuur geplaatst. De werkzaamheden worden uitgevoerd op relatief korte afstand van de op staal gefundeerde werfmuren. Op basis van het door CRUX Engineering opgestelde monitoringsplan worden de werkzaamheden meettechnisch bewaakt.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Maximabrug

Strand East London

Nieuwe Twenteroute N18

Nieuw Zaailand

Site by Alsjeblaft!