Bron: website gemeente Amsterdam, nov 2020

Oranje Loper

Oranje Loper is de naam van het project waarmee de gemeente Amsterdam werkt aan de vernieuwing van de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van de Raadhuisstraat tot aan het Mercatorplein. 8 van de 9 bruggen in dit tracé zijn 100 jaar oud en worden helemaal vervangen. In de straten wordt meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en de tram gecreëerd met als gevolg minder ruimte voor auto’s. In 2021 begint de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Dam en het Koningsplein. Op het traject van Raadhuisstraat tot Mercatorplein begint in dat jaar ook de uitvoering op straat met het verleggen van kabels en leidingen. Aansluitend worden de bruggen vernieuwd.

Bouwkundig bureau
Het Bouwkundig bureau bestaat uit een samenwerking tussen CRUX en zusterbedrijf Bouwrisk BV. De adviserende rol van het bouwkundig bureau wordt ingevuld door CRUX en de monitorende rol door Bouwrisk. Het Kernteam van het bouwkundig bureau is samengesteld op basis van relevante werkervaring met risicovolle bouwprojecten in de binnenstad van Amsterdam, kortom: perfect passend bij de Oranje Loper.

De rol van het bouwkundig bureau binnen het bouwteam is om te functioneren als onafhankelijk geweten van de omgeving. Tijdens de bouwteamfase betekent dit dat wij de invloed van de ontwerpkeuzes op de omgeving kwantificeren volgens ons Proactief (Geo)risicomanagement (PARM) en zo actief bijdragen in de totstandkoming van een technisch haalbaar ontwerp dat past binnen een schadegevoelige binnenstedelijke omgeving.

Nieuwsbericht Gemeente Amsterdam dd 2 augustus 2021

Bron: BouwRisk

Tijdens de uitvoeringsfase houdt deze rol in dat wij de uitvoeringsplannen voortdurende toetsen aan het vastgestelde risicoprofiel uit het ontwerp en dit actief bewaken middels monitoring. Omdat wij als geweten van de omgeving functioneren zullen wij tevens in direct contact staan met de bewoners, eigenaren en ondernemers binnen het werkgebied en zijn wij een aanspreekpunt indien er zorgen zijn of onverhoopt toch schade ontstaat. Het bouwkundig bureau is tijdens de gehele bouwteam fase onafhankelijk en toegankelijk wat betekent dat wij onze rol altijd benaderen vanuit onze technische ervaring met complexe bouwwerkzaamheden in binnenstedelijk gebied en tegelijkertijd laagdrempelig benaderbaar zijn voor afstemming en overleg.

Bron: website gemeente Amsterdam, nov 2020

Meer informatie leest u op de projectpagina van de gemeente Amsterdam.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Spaarndammer tunnel

Grondbevriezing Cuyperstrap Amsterdam CS

Ontwerp GSP

TOWER TEN – WTC Amsterdam

Site by Alsjeblaft!