Impressie © MVSA Architects en Architectenbureau J. van Stigt (uitsnede)

Nieuwe Universiteits- bibliotheek

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam wordt een nieuwe universiteitsbibliotheek gerealiseerd op het voormalige Binnengasthuisterrein. De nieuwe bibliotheek wordt gehuisvest in twee monumentale panden; De Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis. De panden worden verbonden door een glazen overkapping. Het ontwerp is gemaakt door MVSA Architects en Architectenbureau J. van Stigt.

De voormalige Tweede Chirurgische Kliniek wordt tijdens de verbouwing volledig gerenoveerd. Het bestaande gebouw evenals het oude binnenterrein en een deel nieuwbouw worden geheel voorzien van een 1-laagse fietsparkeerkelder. Het binnenterrein wordt overdekt door een filigraan glazen boom-constructie en zal fungeren als foyer van de bibliotheek.

De ondergrondse ruimten worden gebouwd binnen een bouwkuip met de wanden-dak methode. Als grond- en waterkering worden damwanden toegepast. Ten behoeve van het funderingsherstel van het bestaande gebouw worden nieuwe funderingspalen (schroefinjectie) aangebracht en wordt de begane grondvloer in en onder de bestaande wanden van het gebouw gestort. De begane grondvloer dient tijdens het ontgraven als stempeling van de bouwkuip.

CRUX is vanaf 2014 bij het project betrokken. Als ontwerper van de bouwkuip en de fundering hebben we tevens advies uitgebracht op het gebied van omgevingsbeïnvloeding, geohydrologie en monitoring. Door de binnenstedelijke locatie en het inpandige werken kent het project vele uitdagingen zoals bereikbaarheid, de inpandige installatie van de palen, het drukken van damwanden en het opvijzelen van het gebouw.

Inpandige damwand installatie. Bron: D. Hartmann

Voor de bewaking van de omgevingsbeïnvloeding en de impact op het te renoveren gebouw heeft CRUX vervormingsanalyses uitgevoerd en een monitoringsplan opgesteld. Vanaf begin 2019 is het project in uitvoering gegaan en voert CRUX samen met BouwRisk in opdracht van UvA de monitoring en de begeleiding en analyse daarvan uit. Naar verwachting wordt het project in 2022 opgeleverd.

Update januari 2020:
Op het voormalige Binnengasthuisterrein wordt momenteel in opdracht van de Universiteit van Amsterdam de nieuwe universiteitsbibliotheek gerealiseerd. Funderingsherstel van de Tweede Chirurgische Kliniek is hier onderdeel van. Binnen en om het gebouw heen zijn daarvoor in de afgelopen maanden 462 schroefinjectiepalen geïnstalleerd. Door middel van vijzelen wordt de belasting van het bestaande gebouw muur voor muur van de oude houten paalfundering naar de nieuwe palen overgedragen. Een paar millimeter is hiervoor al voldoende. Vrijdag 24 januari is de aannemer met het vijzelen gestart en inmiddels zijn de eerste palen op spanning gebracht. CRUX is als specialist betrokken bij de bouw van de ondergrondse constructies en voert samen met BouwRisk metingen uit om vervorming van het bestaande gebouw te bewaken en het vijzelproces waar nodig bij te sturen.

Zie ook de publicatie in vakblad GWW, mei 2020.

Video update van september 2020:

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

One22

Maximabrug

Boompjes 60 – 68

Nieuw Zaailand

Site by Alsjeblaft!