Artist impression: Alberts & Van Huut

Nieuw Sporthuis Abcoude

Het Sporthuis Abcoude wordt een multifunctioneel gebouw dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Abcoude en Baambrugge en omgeving. Het Sporthuis zal bestaan uit een 25 meter zwembad met daar bovenop een sportzaal voor het gymonderwijs van de vier basisscholen uit Abcoude, alle huidige binnensportverenigingen en nieuwe lokale initiatieven. Er is tevens een kantine en ontmoetingsruimte voor cursusprojecten, workshops, spelletjesmiddagen en koffie-uurtjes. Het Sporthuis heeft daarmee een brede maatschappelijke functie.

Het is daarom bijzonder, en ook niet geheel verwonderlijk, dat het Sporthuis tot stand komt door een burgerinitiatief.
Het nieuwe Sporthuis Abcoude wordt gerealiseerd door Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport, daarbij ondersteund door de bevolking en door de gemeente De Ronde Venen.

Dwarsdoorsnede

CRUX is door Stichting Zwembad Abcoude gevraagd om te ondersteunen in de aanvullende vragen van het bevoegd gezag na de ontwerpfase. In de basis zijn twee extra voorwaarden gesteld:

- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft aangegeven dat een retourbemaling verplicht is
- ProRail heeft aangegeven dat voor de bouw naast het spoor met een grondwateronttrekking (bemaling) een vergunning noodzakelijk is

Deze voorwaarden heeft CRUX gecombineerd door een retourbemaling te ontwerpen tussen de bouwlocatie van het sporthuis en het spoor. Zo wordt voldaan aan de eis van het Waterschap en worden zakkingen van het spoor als gevolg van de bemaling voorkomen. Vervolgens heeft CRUX Stichting Zwembad Abcoude ondersteund in de communicatie met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en ProRail.

*Verlaging en verhoging van de grondwaterstand als gevolg van de bemaling/retourbemaling*

De bouw wordt uitgevoerd door Van Norel Bouwgroep met Van Tongeren als bemaler. In samenwerking met Van Tongeren is de uitvoering van de bemaling verder uitgewerkt. Samen met Van Tongeren is de bemaling door middel van peilbuizen met real time dataloggers gemonitord, waardoor geconcludeerd kon worden dat de bemaling en retourbemaling binnen de verwachte debieten en invloedsgebied is gebleven. Het spoor en de omgeving hebben daardoor geen risico gelopen.

https://vimeo.com/286874378

Meer info over de bouw leest u hier

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Nieuwe Zeesluis (geohydrologie)

Vernieuwing Amstelveenlijn

Site by Alsjeblaft!