Biesbosch 225, Amstelveen

In opdracht van ForumInvest wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd aan de Biesbosch 225 te Amstelveen. Het bestaande kantoorgebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een hoogwaardige en duurzame nieuwbouw met 276 appartementen en een 3-laagse parkeerkelder. Het ontwerp is gemaakt door OZ Architects en Forum Concept & Design. Hoofdconstructeur is IMd Raadgevende ingenieurs; uitgevoerd wordt het werk door Heddes Bouw & Ontwikkeling.

CRUX is vanaf eind 2018 bij het project betrokken. Het geotechnische ontwerp met betrekking tot bouwkuip en fundering is uitgevoerd in opdracht van ForumInvest. Daarnaast is CRUX betrokken tijdens de uitvoering als geotechnisch adviseur voor Heddes Bouw & Ontwikkeling.

De bouwkuip wordt uitgevoerd met een onderwaterbetonvloer (natte ontgraving) en verankerde stalen damwanden. Voor de opname van de opwaartse waterdruk worden ankerpalen toegepast. Door de diepe ontgraving (3-laagse kelder) ligt de keldervloer compleet in het Pleistocene zandpakket (circa 9 m onder maaiveld). In principe komt dan een fundering op staal in aanmerking, echter zijn de belastingen onder de kern duidelijk hoger dan aan de randen van de parkeerkelder. Dit resulteert in een relatief grote kromming en onwenselijke verschilzakkingen in de keldervloer.

Doorsnede grondopbouw

Om deze reden is door CRUX in overleg met IMd een alternatieve funderingsmethode middels Paal-plaat fundering uitgewerkt conform de recent gepubliceerde richtlijn SBRCURnet - Paal-plaat fundering.

Met deze methode konden de verschilvervormingen en de kromming in de vloer aanzienlijk worden gereduceerd. Kernstuk van het nieuwe funderingstype is het benutten van de verticale ankerpalen, niet alleen als trekelementen, maar ook als “zettingsremmer” onder de vloer. Met deze aanpak wordt het geotechnische draagvermogen (UGT) van de plaat ontleent aan de draagkrachtige zandlaag direct onder de plaat (klassieke berekening als fundering op staal) en wordt de verticale stijfheid van de ankerpalen meegenomen in vervormingsberekening van de vloer. Hierdoor kan de vervorming van de vloer gehalveerd worden ten opzichte van een klassieke fundering op staal.

Update februari 2020:
De aannemer heeft bijna alle damwandplanken geïnstalleerd.


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Paalmatras Schiphol-Rijk N201

Walmuren Oudegracht

Ertskade

Coentunnel

Site by Alsjeblaft!