CRUX is een adviesbureau dat actief is op het gebied van geotechniek, geohydrologie en bodem. Hieronder vindt u informatie over onze werkvelden geotechniek, omgeving(sbeïnvloeding), grondverbetering, geohydrologie, bodem en bodemenergie (WKO).

 

Geotechniek
+Grondonderzoek
Funderingen en grondconstructies
Bouwkuipen
Boortunnels en sleufloze technieken
State-of-the-art dijktoetsing
Zettingsarme of -vrije systemen
Dynamica en aardbevingen


Lees meer
 

Omgeving
+Belendingenonderzoek
Geluidspredicties
Trillingspredicties
Vervormingsanalyses
Schadepredicties
Monitoringsplannen
Monitoring en begeleiding
Schadeonderzoek


Lees meer
 

Grondverbetering
+Bodeminjectie
Jetgrouting
Mixed-in-place
Compensation grouting (compaction)
Compensation grouting (fracture)
GrondbevriezingLees meer
 

Geohydrologie
+Bemalingen en pompproeven
Grondwaterstatistiek en klimaat
Infrastructurele projecten
Grondwaterneutraal bouwen
Omgevingsbeïnvloeding en monitoring
Bodemenergiesystemen
Geochemie


Lees meer
 

Bodemenergie
+Energiedamwand
CSM Energiewand
WKO (BRL 11000)


Lees meer
 

Bodem
+Milieuhygiënisch bodemonderzoek
Toepasbaarheid grond en bouwstoffen
Werken in verontreinigde grond
Milieukundige begeleiding
Lees meer
Site by Alsjeblaft!