Specialist Geotechniek

ing. Dirk G. Goeman

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Dirk Goeman is vanaf 2001 werkzaam in het werkveld geotechniek met als specialisatie zetting, stabiliteit en grondverbetering (injectietechnieken en grondvriezen). Nadat hij ervaring had opgedaan bij Ingenieursbureau Amsterdam trad hij medio 2006 bij CRUX in dienst waar hij vanuit deze positie geotechnisch advies levert aan (grootschalige) projecten, van voorontwerp tot uitvoeringsbegeleiding en expertadvisering bij schade tijdens of na uitvoering. Zijn werkwijze is primair gericht op het afstemmen van ontwerp en uitvoering en het aandragen van praktische oplossingen. Hij is tevens actief in CUR commissies (CUR 236 Ankerpalen en update CUR 198 Kerende constructies in gewapende grond; Taludhellingen Steiler dan 70°). Door tijdens het ontwerpproces de uitvoerbaarheid mee te nemen, streeft Dirk naar praktische en kosteneffectieve oplossingen die leiden tot tevreden opdrachtgevers. Dirk is betrokken (geweest) bij diverse grootschalige infrastructurele werken als diverse specialistische projecten zoals o.a. de verbreding A2 Culemborg-Deil, reconstructie knoop A13 /N209, dijkversterking Eiland van Dordrecht, Vrije Kruising Amersfoort (expertadvisering injectie), de vrieswand voor Randstadrail bij Rotterdam Centraal en bevriezing van de diepwandvoegen diepe stations Noord/Zuidlijn alsmede bij het ontwerp van diverse gewapende grondconstructies, paalmatrassen en funderingen.

Site by Alsjeblaft!