Senior Adviseur Geotechniek

ing. Harrie M.H. Dieteren

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Harrie Dieteren is in 1990 afgestudeerd als Civiel Ingenieur en sindsdien werkzaam geweest bij diverse geotechnische bureaus alwaar hij zich bezig hield met de advisering rondom bouwputten en funderingen maar ook met stabiliteits- en zettingsanalyses van ophogingen voor zowel kleine als grootschalige projecten. Vanaf 2009 is hij werkzaam bij CRUX waar hij zich verder heeft ontwikkeld tot allround senior geotechnisch adviseur met het accent op binnenstedelijke projecten zoals onder andere parkeergarage Boerenwetering, Hyde Park Hoofddorp en Rembrandt Park Two. Verder wordt Harrie intern en extern geraadpleegd omtrent de interpretatie van de relevante geotechnische normen.
Harrie is regelmatig betrokken bij de interpretatie van bezwijkproeven op ankerpalen en palen zoals o.a. Sonate Den Haag en DRUKPAAL.NL. Door zijn continue betrokkenheid bij schadegevallen van in de grondgevormde palen -inclusief de beoordeling van ‘integriteitsproeven’ in de afgelopen jaren- heeft Harrie veel ervaring op het gebied van installatierisico’s. In dit kader is hij ook lid van de CROW commissie ‘in de grond gevormde funderingselementen’.

Site by Alsjeblaft!