Junior Adviseur Geotechniek

ir. ing. Jorrit de Vries

Delft

+31 (0)20 494 30 70

Jorrit heeft in mei 2021 zijn master Geo-Engineering aan de TU Delft afgerond. Zijn bachelor Civiele techniek heeft hij aan de Hogeschool van Amsterdam gedaan. Tijdens zijn scriptie heeft hij voor het consortium bestaande uit onder andere CRUX en de TU Delft onderzoek gedaan naar het mechanische en thermische gedrag van de energiedamwand en de omliggende grond. Hij heeft metingen uitgevoerd op de test locatie van de energiedamwand, deze geanalyseerd en geïnterpreteerd, en gebruikt om een thermisch model in COMSOL Multiphysics en een thermo-hydro-mechanisch model in PLAXIS 2D te valideren. Met deze modellen is een voorspelling van de extra vervorming als gevolg van de thermische belasting van de energiedamwand gemaakt.

Jorrit is juni 2021 begonnen als junior adviseur geotechniek bij CRUX.

Site by Alsjeblaft!