Adviseur | Developer

Robin Wimmers MSc.

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Na het succesvol afronden van de master Earth Surface and Water aan de universiteit Utrecht is Robin Wimmers in mei 2020 begonnen als junior adviseur geohydrologie. Tijdens de studie heeft Robin zich voornamelijk gericht op geohydrologische vraagstukken in combinatie met GIS. Zo heeft hij tijdens zijn thesis landelijk inzicht verkregen in de potentie van open bodemenergiesystemen. Tijdens zijn stage bij CRUX Engineering BV heeft Robin een freatisch grondwatermodel voor de regio Amsterdam opgezet. Hierin zijn vervolgens de effecten van de verandering in de gebouwde omgeving op de grondwaterstand in kaart gebracht. De kracht van het beantwoorden van toekomstige geohydrologische vraagstukken ligt in de koppeling van ruimtelijke data en een integrale aanpak.

Site by Alsjeblaft!