Adviseur Geotechniek

ing. Sander Broeders

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70Sander Broeders is in 2018 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar. Tijdens zijn studieperiode heeft hij zich gespecialiseerd in waterbouwkunde en geotechniek. Sander heeft in zijn afstudeerperiode onderzoek gedaan naar het SHANSEP NGI-ADP model voor het berekenen van dijken. Sander heeft tijdens dit onderzoek meerdere PLAXIS2D modellen ontwikkeld om de verschillen ten opzichte van standaard modellen te kunnen analyseren.
Na de HBO opleiding heeft hij, naast het in deeltijd werken als geotechnisch adviseur, een premaster Hydraulic Engineering op de TU Delft succesvol afgerond. Sinds 2021 is Sander werkzaam als fulltime geotechnisch adviseur bij CRUX. Op dit moment is Sander gedetacheerd als geotechnisch Site-Engineer bij het project Openbaar Vervoer Terminal (OVT1) te Amsterdam-Zuid. Op dit project is Sander verantwoordelijk voor het oplossen van uitvoerings-gerelateerde geotechnische vragen. Voorafgaand aan de detachering heeft Sander verschillende analyses gemaakt voor OVT1 ten aanzien van omgevingsbeïnvloeding (deformaties, trillingen en bouwlawaai). Daarnaast is Sander ook geotechnisch adviseur voor het Bouwkundig bureau van het project Oranje Loper. Tijdens de ontwerpfase maakt hij risicoanalyses naar de invloed van de werkzaamheden op de belendingen en worden indien nodig optimalisaties aangedragen. Tijdens de uitvoering beoordeelt hij de monitoringsresultaten met behulp van zelfontwikkelde monitoringstools.

Sinds juni 2018 is Sander werkzaam als adviseur geotechniek bij CRUX.

Site by Alsjeblaft!