Adviseur Bodem | Milieukundig Begeleider

Ben van Meeteren

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Ben van Meeteren heeft in 2015 zijn aardwetenschappen bachelor aan de Universiteit van Amsterdam behaald en vervolgens de master Earth Sciences (Environmental Management track) aan diezelfde universiteit. Hierbij heeft hij onderzoek gedaan naar de invloed van organische-mineraal verbindingen op het vasthouden van neergeslagen stikstof in gematigde bosbodems. Sinds augustus 2018 is Ben werkzaam op de afdeling Bodem van CRUX, waar hij intern wordt opgeleid tot junior adviseur bodem/ milieukundig begeleider van bodemsaneringen.

Site by Alsjeblaft!