Specialist Geohydrologie

dr. Thomas Sweijen

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

In 2013 haalde Thomas Sweijen zijn MSc in een combinatie van geochemie en geohydrologie aan de Universiteit van Utrecht. Aan dezelfde universiteit promoveerde Thomas in hydrogeologie op het onderwerp van onverzadigde watertransport in zwellende poreuze media. Na zijn promotie heeft Thomas als PostDoc meegeholpen bij verschillende onderzoeken waaronder het bestuderen watertransport tijdens bodem mechanische aspecten. Sinds April 2018 is Thomas werkzaam bij CRUX als specialist geohydrologie. In zijn rol houdt Thomas zich bezig met geohydrologie en de raakvlakken met andere werkvelden, zoals geotechniek (bodeminjecties), geochemie en bodemenergie. Thomas is betrokken bij ontwerp en uitvoeringsaspecten van bouw- en infra projecten evenals ondersteuning bij juridische aspecten binnen het werkveld van de geohydrologie. Daarnaast houdt Thomas een adjunct onderzoek positie aan de Universiteit Utrecht als verbinding tussen praktijk en academie.

Site by Alsjeblaft!