Senior Specialist | Partner

ing. Auke T. Balder

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Auke Balder is in 2005 afgestudeerd als Civiel Ingenieur. Hij is direct na zijn studie in dienst getreden bij CRUX en heeft zich sindsdien voornamelijk gespecialiseerd op het gebied van bouwkuipen (paalfunderingen en wandconstructies), omgevingsbeïnvloeding (voorkomen van schade aan constructies ten gevolg van grondverplaatsingen en trillingen) en monitoring (monitoringsplan en begeleiding/analyse). Auke coördineert en adviseert in zowel de ontwerp- als uitvoeringsfasen van vele binnenstedelijke riolerings-, brug- en walmuurvernieuwingsprojecten, maar ook van grote en complexe bouwprojecten projecten zoals o.a. Stedelijk Museum Amsterdam, Parkeergarage Zaailand Leeuwarden, Museum Ons' Lieve Heer op Solder (eervolle vermelding Schreudersprijs 2015), Forum Grote Markt Groningen, RAI Hotel en Sluishuis. Hiernaast is Auke opsteller van het ‘Bouwprotocol’ van Waternet & Gemeente Amsterdam en neemt hij actief deel aan diverse commissies, het Geo-Impuls programma en GeoRM initiatieven.

Site by Alsjeblaft!