Senior Adviseur Geotechniek

ing. Roderik van der Kamp

Eindhoven

+31 (0)20 494 30 70

Roderik van der Kamp is in 2011 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Hogeschool INHolland te Alkmaar. Roderik heeft bij CRUX voor zijn afstudeeronderzoek een studie uitgevoerd naar de 3D effecten bij diepe bouwkuipen. De nadruk lag daarbij op de driedimensionale effecten die bij een 2D modellering niet onderzocht kunnen worden. Met de 3D effecten wordt de optredende rekenkundige overschatting bij een 2D modellering door middel van afgeleide modificatiefactoren omgezet in een optimalisatie van de constructie. Na zijn afstuderen heeft Roderik aan diverse 3D projecten bijgedragen waaronder ‘Boring Kardinaal de Jongweg Utrecht’ en ‘Stabilisatie Kaaimuur te Antwerpen’. Daarnaast heeft hij zich als allround geotechnisch adviseur ontwikkeld en geadviseerd bij diverse projecten waarin onder andere grondvriezen (Metro Grabenstrasse Dusseldorf), stabiliteit, zettingen (A4 Steenbergen), trillingen, paalfunderingen en grondkerende constructies een rol speelden. In 2013/2014 is Roderik gedetacheerd geweest op het project ‘SAAone A1/A6 Diemen-Almere Havendreef’.

Site by Alsjeblaft!