Adviseur Bodem | Milieukundig Begeleider

Bas Flierman

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Met de komst van Bas Flierman heeft de afdeling Bodem van CRUX nu ook ogen en oren tijdens de uitvoering van projecten. Bas Flierman is sinds 2000 werkzaam binnen het vakgebied Bodem, aanvankelijk bodemonderzoek en vanaf 2008 gespecialiseerd in milieukundige begeleiding van bodemsaneringen. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies binnen complexe saneringen en is daarbij de spil tussen opdrachtgever, aannemer en bevoegd gezag. Enkele projecten waar Bas actief is geweest als milieukundig begeleider zijn: De Hallen; Houthaven en Project Asbestwegen in Harderwijk en Goor.

Site by Alsjeblaft!