Senior Specialist / Directeur

dr.-ing. Holger D. Netzel

Amsterdam

Holger Netzel was na zijn studie Bauingenieurwesen aan de Technische Universität Stuttgart 8 jaar werkzaam als adviseur op het gebied van constructies en funderingstechnieken bij ingenieursbureaus in Duitsland en Nederland. Netzel is tussen 1997 en 2002 betrokken geweest als ontwerpleider omgevingsbeïnvloeding van de Amsterdamse metro Noord/Zuidlijn. In 2009 is hij aan de TU Delft gepromoveerd op het gebied van de voorspelling en bewaking van zettingsschade aan belendingen. Na de oprichting van CRUX Engineering BV in 2002 heeft Netzel zich naast de managementactiviteiten onder andere beziggehouden met de ontwikkeling van voorspellingsmethodieken voor zettings- en trillingsschade aan gebouwen door bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving. Hij coördineert en adviseert o.a. in diverse complexe projecten waar de omgevingsbeïnvloeding een cruciale randvoorwaarde vormt; zowel in het ontwerpstadium als ook in de uitvoeringsbegeleiding. Netzel treed regelmatig als expert op met betrekking tot constructieve en geotechnische schadegevallen voor verzekeraars en rechtbanken en is actief in diverse commissies op het gebied van kwaliteitsborging van monitoringswerkzaamheden.

Site by Alsjeblaft!