Senior Adviseur | Partner

ing. Arjan Wisse

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Arjan Wisse is in 2006 afgestudeerd als Civiel Ingenieur aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Na het behalen van zijn diploma is Arjan aan de slag gegaan als waterbouwkundig adviseur en heeft hij gewerkt aan het toetsen van waterkeringen, dijken en grondlichamen. Sinds 2009 is Arjan in dienst bij CRUX als Geotechnisch adviseur. In deze positie heeft hij zijn bijdrage geleverd aan vele grote en kleine projecten. In de periode van 2011 tot en met 2015 is Arjan via detachering betrokken bij het ontwerp en de uitvoering voor spooruitbreiding tussen Schiphol en station Amsterdam Zuid binnen het project OV-Saal en ook bij het ontwerp en de aanleg van voor de A4 tussen Delft-Schiedam. Vanaf 2015 heeft Arjan zich ontwikkeld als allround geotechnisch adviseur waarin hij zowel adviseert als coördineert in ontwerp- als uitvoeringsfase voor vele projecten. Projecten betreffen onder andere binnenstedelijke vernieuwingsprojecten voor bijvoorbeeld onderkeldering van bestaande gebouwen, aanleg van nieuwe gebouwen / kelders in bebouwde omgeving en advies ten aanzien van omgevingsbeïnvloeding voor instandhouding en vernieuwing van walmuren, voornamelijk binnen de regio Amsterdam. Deze project betreffen onder andere RAI Hotel, De Puls en AMST Amsterdam. Naast deze werkzaamheden ondersteunt Arjan het MT met de dagelijkse gang van zaken binnen CRUX en is daarbij onder andere nauw betrokken bij planning en verdeling van de projecten binnen de organisatie.

Site by Alsjeblaft!