Senior Adviseur | Partner

ing. Korneel (F.K.) de Jong

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Korneel de Jong is in 2009 afgestudeerd als civiel ingenieur. Na stage gelopen te hebben en te zijn afgestudeerd bij CRUX is hij in dienst getreden als geotechnisch adviseur. Gedurende zijn loopbaan bij CRUX is hij betrokken geweest bij een breed scala aan projecten variërend van het ontwerpen van bouwkuipen in binnenstedelijk gebied inclusief uitgebreide risicoanalyses tot het begeleiden van monitoring en leveren van geotechnische adviezen bij uiteenlopende geotechnische vraagstukken gedurende de uitvoering. Vanuit deze brede werkervaring in alle aspecten van het ontwerp tot de uitvoering kan Korneel een sterke aanvulling leveren bij opstellen van een praktisch en risico beheersend ontwerp. Zijn uitgebreide ervaring en kennis in vrijwel alle disciplines van de geotechniek kan daarbij leiden tot een andere kijk op complexe geotechnische vraagstukken resulterend in een passende oplossing. Naast een brede theoretische kennis heeft Korneel zeer veel ervaring met de state of the art software pakketten PLAXIS 2D en 3D welke hij met succes heeft aangewend bij een breed spectrum van projecten, waaronder: Dreefcomplex Haarlem – Het opstellen van een risicomijdend ontwerp voor de ondergrondse parkeergarages in het voortraject en de geotechnisch risicomanagement en monitoringsbegeleiding gedurende de uitvoering. Poortvrije passages– Het ontwerpen en toetsen van de ontgravingenwerkzaamheden onder het Centraal station van Amsterdam ten behoeve van de nieuwe passanten tunnels. Windmolenpark Noordoostpolder – geotechnisch advies omtrent de interactie tussen de windmolenfundaties en naastgelegen paalmatrassen middels PLAXIS 3D beschouwingen.

Site by Alsjeblaft!