Senior Adviseur Geotechniek

ing. Jefta Bouma

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Jefta Bouma is in 2007 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Hogeschool van Amsterdam. Als afstudeeropdracht heeft Jefta onderzoek verricht naar grondbevriezen, met de nadruk op het modelleren van de vrieswand bij Rotterdam CS. Sinds zijn indiensttreding in 2007 is Jefta betrokken geweest bij een verscheidenheid aan projecten waar onder andere het ontwerp van bouwkuipen, paalfunderingen, grondkerende constructies, zetting en stabiliteit van ophogingen en grondverbeteringen met behulp van bodeminjectie een rol speelden. Door zijn betrokkenheid bij uiteenlopende projecten voor verschillende opdrachtgevers heeft Jefta zich ontwikkeld tot een allround geotechnisch adviseur. Jefta werkt zowel zelfstandig als ook in teamverband met andere disciplines aan projecten op het gebied van Geo-engineering, waarbij een zo’n goed mogelijk resultaat voor de opdrachtgever altijd centraal staat. Een aantal projecten waar Jefta bij betrokken is geweest zijn: de reconstructie van verschillende walmuren te Utrecht, verbouwing van het voormalige conservatoriumgebouw Stradivarius tot het conservatoriumhotel te Amsterdam en de verbreding van de A12 tussen Gouda en Woerden. In 2013/2014 maakte Jefta voor de aannemer onderdeel uit van het projectteam voor het project A1/A6 Diemen-Almere Havendreef (SAAone).

Site by Alsjeblaft!