Senior Strategisch Adviseur Bodem

drs. Arnold F.J. Bleumink

Amsterdam

+31 (0)20 494 30 70

Arnold Bleumink is sinds 1993 bij o.a. Fugro, Witteveen + Bos en Cauberg Huygen werkzaam geweest waar hij ervaring heeft opgedaan in het werkveld milieu met als specialisatie bodemkwaliteit. Vanuit een gedegen kennis van de vigerende wet- en regelgeving heeft hij marktpartijen geadviseerd ten aanzien van milieu gerelateerde items. Door het op de juiste wijze en op het goede moment inpassen van onderzoek en advies kan veel voordeel worden behaald in tijd én geld. Vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase wordt zorg gedragen voor het benodigd onderzoek en advies ten behoeve van inhoudelijke afwegingen en procedures. Zijn werkwijze is er primair op gericht om geen onnodige kosten te maken, onnodige stagnatie te voorkomen en een fee te genereren uit de besparingen die worden bewerkstelligd. Door het aandragen van creatieve out-of-te-box-oplossingen, een assertieve werkwijze en een directe open manier van communiceren, streeft Arnold naar het leveren van prestaties die leiden tot tevreden opdrachtgevers. Dit heeft geresulteerd in een netwerk van partijen om hem heen waar hij op kan bouwen en opdrachtgevers maximaal van profiteren. Arnold is betrokken (geweest) bij diverse grootschalige stedelijke projecten alsmede infrastructurele werken zoals o.a. Zuidtangent, Oostenburgereiland, Rode Loper (Damrak/Rokin) en Houthavens.

Site by Alsjeblaft!