Paalmatras Constructies

Een paalmatrassysteem, granulaatmatras op palen (GMOP), granulaatmatras op slanke palen (GSP) dan wel Load Transfer Platform (LTP), bestaat uit een veld van (meestal slanke) palen, met daarop een aardebaan. Deze bestaat meestal uit een granulaatmatras dat wordt gewapend met een geokunststof. Daarbovenop kan de aardebaan verder worden opgehoogd met zand of een granulaat. Tenslotte wordt het paalmatras afgewerkt met een funderingslaag en een verharding of spoorbaan en in enkele gevallen zelfs een op staal gefundeerd landhoofd.

CRUX Engineering is op dit moment in Nederland het ingenieursbureau met de meeste ervaring op het gebied van het ontwerp van LTPs. De ontwerpen van deze LTPs hebben de ontwikkeling van de van toepassing zijnde normen en richtlijnen gevolgd aanvankelijk op basis van de BS8006 (in GB), EBGeo tot en met de huidige Nederlandse ontwerprichtlijn Paalmatrassystemen CUR226 (versie 2016). CRUX Engineering heeft met diverse medewerkers actief deelgenomen in de beide DelftCluster – CUR werkgroepen welke hebben geresulteerd in de eerste en herziene ontwerprichtlijn Paalmatrassystemen (CUR 226, 2010 en 2016). Ook heeft CRUX Engineering, samen met ProRail, Voorbij FT, Huesker, Movares en Deltares, deelgenomen aan een uitgebreid monitoringsprogramma van een paalmatrassysteem in Houten (eerste in Nederland, ter plaatse van het spoor).

De ontwerpen van een LTP worden uitgevoerd met intern ontwikkelde spreadsheets op basis van geavanceerde analytische berekeningen aangevuld met PLAXIS berekeningen. Enkele voorbeelden van door CRUX ontworpen en reeds gerealiseerde paalmatrassystemen zijn: Barendrecht (Trampluslijn), Almere (geluidswal Literatuurwijk, Bastions), Haarlemmermeer (Zuidtangent), Wijdemeren (N201 Turborotonde), Beesd (A2 Culemborg – Deijl) en Houten (eerste in Nederland, ter plaatse van het spoor), Urk (kraanopstelplaatsen voor de bouw van windmolens), Gouda (PST A12), Gouda (VRI N207-N454) en het met een lengte van circa 3,4 km langste paalmatras in Nederland de rondweg van Reeuwijk-Brug.

← Terug naar home

Gerelateerde projecten

Paalmatras Schiphol-Rijk N201

Ontwerp GSP

Site by Alsjeblaft!