GIS (Geografisch Informatie Systeem)

Onze projecten zijn gerelateerd aan de geografische ligging, zowel de grond als de omgeving is bij ieder project anders. Om deze inzichten mee te nemen in onze adviezen maken wij gebruik van GIS (Geografisch Informatie Systeem). Hierin koppelen we in een vroeg stadium informatie aan de projectlocatie en omgeving waardoor efficiënt inzicht verkregen kan worden in kansen en risico´s, want ja "een beeld spreekt meer dan duizend woorden".

Het GIS is een interactief systeem en kan gedurende projecten dienen als database van geografische informatie en voor de presentatie van grondonderzoek, monitoringsplannen en diverse geotechnische analyses.

Voor speciale cases kan met behulp van de detailgegevens een nadere rekenkundige analyse worden uitgevoerd. CRUX maakt hierbij gebruik van de expertise die het heeft opgebouwd bij het binnenstedelijke bouwen van bouwkuipen en tunnels. Hiermee kan voor individuele of meerdere panden het risico op schade worden bepaald, zodat eenduidig het risico op schade van een versterkingsoplossing kan worden onderbouwd

← Terug naar home

Gerelateerde projecten

Fietsparkeergarage Beursplein

Site by Alsjeblaft!