Energiedamwand

Nederland werkt steeds meer aan een energietransitie naar duurzame warmte en koude. Voor CRUX is het duidelijk dat de ondergrond een onmisbare bijdrage levert aan de inrichting van technieken voor een duurzame energie behoefte. CRUX levert hoogwaardig ontwerp & advies op het gebied van opwekken en opslaan van duurzame Geo-Energie.

Het denken in ondergrondse energiestromen heeft CRUX opgedaan bij het opstellen van het thermische ontwerp voor recente grote grondbevries projecten in Rotterdam en Amsterdam. Vervolgens wordt deze kennis, in combinatie met geohydrologische know-how, toegepast in de duurzame energie sector. Om de kennis in de keten te delen en te vergroten heeft CRUX in 2019 het Energy Geotechnics Symposium in Delft georganiseerd.

Daarnaast is CRUX in Nederland initiator van een innovatieve methode om energie te onttrekken uit kademuurconstructies. Hierbij wordt thermische energie gewonnen uit oppervlaktewater en gebufferd in de ondergrond. Sinds 2019 is CRUX leading bij het uitdenken en uitvoeren van de Energiedamwandproef. Deze twee technologieën zijn zeer goed combineerbaar, waarmee een elegante oplossing voor een binnenstedelijke warmtevraag geboden wordt.

Q-sHeat Energiedamwand
Waterwegen vormen een groot gedeelte van ons Nederlands landschap. Kademuren en damwanden zijn hierbij vaak de gekozen oeverbescherming. Het water in de ondergrond en in de waterwegen is vaak net warmer dan de buitenlucht. Middels warmtewisselaars op deze kadeconstructies kan de warmte uit het water en de bodem onttrokken worden. Door het grote aantal kade constructies is hier een aanzienlijk warmtepotentieel beschikbaar.

De Energiedamwand is een gepatenteerd systeem waarbij de damwanden over elke gewenste hoogte geactiveerd kunnen worden middels op de plank geplaatste activatielussen. Door het rondpompen van een vloeistofstof is het mogelijk om warmte te winnen uit langzaam stromend, ondiep water en de ondergrond. De gewonnen warmte kan vervolgens middels een warmtepomp opgewaardeerd worden voor verwarming van gebouwen. Het systeem biedt ook nog het grote voordeel omgedraaid te kunnen worden om te voldoen aan koelte vraag. Hiermee is het ook uitermate geschikt voor het acclimatiseren van gebouwen in warme zomermaanden.

De kracht van de Energiedamwand ligt in de warmtegeleiding van het staal. Dankzij de manier waarop de warmtewisselaren op de damwand bevestigd zijn wordt gebruik gemaakt van de hoge warmte geleidingscoëfficiënt van staal, om de warmte in de grond terug te leiden uit het oppervlaktewater in de maanden waarop geen warmte onttrokken wordt.

Een proefopstelling wordt opgezet bij het dorp "De Zweth". Doel hiervan is om de potentie van de Energiedamwand om de CO2 uitstoot van de vaarwegen van provincie Zuid Holland te verminderen te beproeven. In samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven worden de warmtewinning en opslag prestaties van de Q-sHeat getest. De proef heeft een looptijd van 2 jaar, waarbij de damwand lussen op verschillende activatie dieptes en bedrijfsscenario's getoetst wordt.Meer informatie:
Abstract GEOtechniekdag: De kademuur als energiefabriek (december 2021)
Artikel COB 'Damwand als duurzame energieopwekker' (oktober 2021)
Artikel NEN Magazine (oktober 2021)
CRUX trotse winnaar NENnovation Award
Pilot project Energiedamwand in de Zweth
Artikel Civiele Techniek (juli 2021)
Artikel Civiele Techniek (september 2020)
Artikel van H20 Online (juli 2020)
www.energie-damwanden.nl

Meer info over WKO (BRL 11000).

← Terug naar home

Gerelateerde projecten

Wonderwoods

Site by Alsjeblaft!