Crux

Barrierewerking

Duurzaamheid van het stedelijke grondwater ondervindt een groeiende belangstelling vol met uitdagingen en kansen. Om het stedelijk grondwater toekomstbestendig te maken worden eisen gesteld aan nieuwbouwprojecten. Eisen worden gesteld door gemeentes om de effecten van nieuwbouw op het grondwatersysteem, en daarmee wateroverlast, te minimaliseren. Gedurende het ontwerp van nieuwbouwprojecten is het beheer van stedelijk grondwater een onderdeel dat veel aandacht verdient en integraal moet worden benaderd.

Stedelijk grondwater
Duurzaamheid van het stedelijke grondwater ondervindt een groeiende belangstelling vol met uitdagingen en kansen. Om het stedelijk grondwater toekomstbestendig te maken worden eisen gesteld aan nieuwbouwprojecten. Eisen worden gesteld door gemeentes om de effecten van nieuwbouw op het grondwatersysteem, en daarmee wateroverlast, te minimaliseren. Gedurende het ontwerp van nieuwbouwprojecten is het beheer van stedelijk grondwater een onderdeel dat veel aandacht verdient en integraal moet worden benaderd.

Complexiteit
Stedelijk grondwater is een complex systeem dat bepaald wordt middels de balans tussen natuurlijke processen en menselijk handelen. Zo zijn bodemopbouw, klimaat en diepe grondwaterstanden natuurlijke factoren die de stand van het stedelijk grondwater bepalen. Het menselijk handelen is echter ook een zeer bepalende factor. Denk bijvoorbeeld aan damwanden, infiltratievoorzieningen, wegen, drainages, parken, grachten, en kelders. Om grondwateroverlast te voorkomen, is een zorgvuldige analyse van de balans tussen natuurlijke en menselijke factoren noodzakelijk.

Voorbeeld van de verschillende objecten aanwezig in een complex stedelijk grondwatersysteem als Amsterdam.

Amsterdam
In Amsterdam zijn eisen gesteld aan de bouw van nieuwe kelders om de invloed van kelders op het grondwatersysteem te minimaliseren en zo te voldoen aan grondwaterneutraal bouwen. Een van deze eisen is het garanderen van de doorstroombaarheid van grondwater op eigen kavel. De toetsing op grondwaterneutraal bouwen is een onderdeel van de omgevingsvergunning en kan door CRUX Engineering aangetoond worden middels een advies grondwaterneutraal bouwen. In dit advies wordt de invloed van de kelder op het grondwatersysteem bepaald en, indien noodzakelijk, mitigerende maatregelen voorgesteld. De maatregelen worden voor elk project op maat ontworpen zodat de maatregelen geohydrologisch effectief, geotechnisch haalbaar en grondwaterneutraal zijn.
Naast het advies grondwaterneutraal bouwen kan Crux Engineering een analyse opstellen voor benodigde voorzieningen voor de regenwaterinfiltratie op eigen kavel. De doelstelling van deze analyse is de bepaling van capaciteit en haalbaarheid van de infiltratievoorziening in relatie tot het grondwatersysteem. Zo wordt grondwateroverlast als gevolg van de maatregelen in eigen tuin (of die van de buren) voorkomen.

Duurzaamheid
In de toetsing naar de duurzaamheid van het grondwatersysteem wordt niet alleen gekeken naar eigen kavel, maar ook naar de omliggende belendingen zodat een realistische inschatting van het grondwatersysteem gemaakt wordt. We delen immers het stedelijk grondwater met onze buren en de gemeente (openbare ruimte).
CRUX heeft de invloed van onderkelding, regenwaterinfiltratie en klimaatverandering daarom onderzocht in samenwerking met Universiteit Utrecht. In deze studie is geconcludeerd dat oplossingen voor grondwaterneutraal bouwen en regenwaterinfiltratie sterk afhankelijk zijn van het regionaal grondwatersysteem (op wijkniveau). Zie voor meer informatie deze pagina.

Overzicht van de gevolgen voor het stedelijk grondwater voor de verschillende scenario's voor Museumkwartier-west
Site by Alsjeblaft!