Aardbevingen

Met de erkenning van de aardbevingsproblematiek in het noorden van Groningen en de daaropvolgende technische opgave omtrent het bouwkundig versterken, heeft CRUX Engineering BV zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de experts op het gebied van geïnduceerde aardbevingen en de geotechnische risico's die hierbij meespelen.

In korte tijd is veel kennis opgedaan op het gebied van aardbevingsrespons, funderingstoetsing, funderingsversterking, verweking, monitoring en de daarbij horende geotechnische (laboratorium) onderzoeken. In deze periode heeft CRUX geotechnisch advies geleverd voor het toetsen en versterken van meer dan 80 panden - waaronder het in het oog springende funderingsherstel van de Pastorie te Garrelsweer - en geotechnische ontwerpen voor een groot scala aan nieuwbouwprojecten waaronder de ontwikkeling van de Velden te Groningen.

Sinds eind 2017 maakt CRUX Engineering als partij onderdeel uit van het consortium FiveL. Het consortium zet zich in voor opdrachtgevers ten behoeve van het versterkten en verduurzamen van panden in het aardbevingsgebied. Het team is dusdanig samengesteld dat het deze projecten van A tot Z kan aanpakken, dus vanaf inspectie tot en met oplevering. Adviseurs van CRUX ondersteunen de constructeurs van onder andere Blaauw ingenieurs & Goudsticker de Vries met draagvermogen toetsingen en funderingsversterkingsadviezen.

CRUX is verder actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe praktijkrichtlijn voor Aardbevingen, de NPR9998, via de task force verweking.

Onderzoek
De ontwikkelingen op het gebied van seismische geotechniek staan niet stil en CRUX begeleidt in dit kader voortdurend meerdere afstudeerders op het gebied van aardbeving gerelateerde onderzoeken. Deze aanpak garandeert een constante ontwikkeling van het kennisniveau op het gebied van aardbevingsrisico's binnen de organisatie alsmede een constante stroom van nieuw afgestudeerde ingenieurs bekend met de specifieke seismische problemen in de Groninger regio. Dit is hard nodig gezien de enorme technische opgave waarmee de bouw in de Groninger regio de komende jaren geconfronteerd blijft.

Monitoring
Vanuit onze jarenlange ervaring met monitoring en risicobeheersing van binnenstedelijke projecten heeft CRUX een uitstekende kijk op de noodzaak en omvang van monitoring van de aardbevingsrisico's op onder andere monumentale en beeldbepalende gebouwen. Hierbij werken wij samen met vertrouwde partners met jarenlange ervaring op het gebied van monitoring. Verder werken wij aan nieuwe innovatieve monitoringstechnieken welke specifiek aansluiten bij de seismische risico's in de regio.

Site by Alsjeblaft!