3D Modellering

In het ontwerp van bouwprojecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van drie dimensionale (3D) modellering. De toename in de beschikbare rekencapaciteit en snelheid van computers en de verbeteringen in de beschikbare software (zoals Plaxis en GeoSlope) maken namelijk dat het verschil in kosten, rekentijd en mogelijkheden ten opzichte van gangbare 2D berekeningen steeds kleiner worden.

Wat levert het voor u op?
Zogenaamde 3D eindige elementen rekenmodellen (EEM) bieden als groot voordeel dat conservatieve aannamen, die in 2D modellen vaak nodig zijn, achterwege kunnen worden gelaten. Investeren in een 3D berekening kan daardoor geld opleveren, omdat het ontwerp van de fundering- en of bouwkuip geoptimaliseerd worden door een meer realistische beschouwing en beter inzicht in het vervormingsgedrag. Daarnaast kan ook het risicoprofiel beter in beeld worden gebracht en worden beheerst.

Dit geldt vooral bij funderingen die elkaar onderling kunnen beïnvloeden en waar in asymmetrische omstandigheden en/of bij lokaal grote verschillen in funderingslasten verschilvervormingen kunnen optreden.

Daar waar een kademuur of (snel)weg goed als een lijnelement (2D) kan worden gemodelleerd, is een bouwkuip een constructie die vanwege de hoekeffecten in 3D beschouwd zou moeten worden. De krachtswerking en het vervormingsgedrag in de hoeken van een bouwkuip zijn namelijk verschillend van het gedrag in het midden. Dit heeft consequenties voor stempeling en verankering, maar ook voor de omgevingsbeïnvloeding naar belendingen. Zo zullen bijvoorbeeld belendende gebouwen of kabels- en leidingen bij die hoeken vanwege de grotere stijfheid van de bouwkuip minder vervormen.

CRUX is gespecialiseerd en zeer bedreven in het uitvoeren van 3D berekeningen met behulp van PLAXIS en heeft deze onder andere voor onderstaande projecten uitgevoerd.

← Terug naar home

Gerelateerde projecten

Valley

Gerechtsgebouw

Atrium Zuidas

Pontsteiger

Site by Alsjeblaft!