Crux
Visuals: Absent Matter

Woontoren Justus

In woontoren Justus komen 2- en 3- kamerappartementen, in grootte variërend tussen de 45 en 78 vierkante meter (gemiddeld 60 vierkante meter). Deze zijn verdeeld over de 33 verdiepingen tellende, 100 meter hoge woontoren (224 appartementen) en de naastgelegen laagbouw (65 appartementen).

Op de begane grond van de woontoren is circa 900 vierkante meter ruimte gereserveerd voor commerciële invulling, zoals horeca, fitness en maatschappelijke functies.

Onder de laagbouw komt een kleine parkeergarage voor 38 auto's, passend bij de autoluwe invulling van de Sluisbuurt, waar straks alles op loop- of fietsafstand van elkaar ligt.

CRUX heeft de diepe paalfundering van de woontoren ontworpen met medewerking van Voorbij Funderingstechniek. Het ontwerp van de paalfundering is afgestemd op de belastingen die vanuit hoofdconstructeur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs zijn opgegeven.

Gezien de hoogte van de toren was vrij snel duidelijk dat het niet zou volstaan om deze met standaard prefab palen op de Tweede Zandlaag te zetten (~20 m diep) , zoals dat bij de meeste gebouwen in Amsterdam en ook bij de laagbouw in de Sluisbuurt gebeurt. De zakking van de toren zou in dat geval namelijk te groot worden vanwege de onderliggende Eemkleilaag. Met een diepe fundering in de Derde Zandlaag (~50 m diep) die beneden deze kleilaag ligt gaat dit wel goed.

Een mogelijkheid om op deze diepte te komen was het gebruik van koppelpalen (een paal in twee delen), maar vanwege de vastheid van de Tweede en met name de Derde Zandlaag zou er kans op paalbreuk bestaan. Om die reden is gekozen voor de geschroefde injectiepaal van Voorbij FT de VSPC (C staat voor casing), met een lengte van 49 meter. De langste geschroefde buispaal die VFT ooit toepasten. In totaal zijn 106 van deze palen geschroefd.

De lagere gebouwen staan op 171 standaard prefab betonpalen. Met deze aanpak is de zetting van beide gebouwen, berekend over 50 jaar, van gelijke orde. Gedacht moet hierbij worden aan een zetting van enkele centimeters.

Naast het ontwerp van de paalfundering heeft CRUX voor dit project advies uitgebracht betreft de taludontgravingen, de bemaling, bouwtrillingen en -geluid en monitoring.

De bouw is gestart en op 30 november 2023 is het hoogste punt bereikt.


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Glazen waterkering dijkversterking, Neer

Nieuwe Universiteits- bibliotheek

Paalmatras Schiphol-Rijk N201

Sluishuis

Site by Alsjeblaft!