Crux
Artist impression POSADMAXWAN

Vernieuwing Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn, de voormalige sneltram 51, wordt vernieuwd. De lijn was in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Maar de huidige sneltrams waren verouderd, vaak overvol, reden niet vaak genoeg en waren gevoelig voor storingen. Ook was/is de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal.

De vernieuwing vindt plaats in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Metro en Tram van de gemeente Amsterdam begeleidt de uitvoering. Hoofdaannemer is VITAL, een samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS.
Het budget waarvoor de vernieuwing gerealiseerd moet worden is 300 miljoen euro.

CRUX is in samenwerking met Aveco de Bondt betrokken bij de aanleg van de drie kruispunten, op de Beneluxbaan bij Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan. Op deze kruispunten zal de trambaan onder de weg doorlopen. Hiervoor zijn bouwputten voorzien van circa 300 bij 20 meter tot een diepte van circa NAP -11 m. De waterkelder zal nog dieper worden aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van damwanden en bemaling. Omdat de damwanden niet tot een afsluitende bodemlaag worden geïnstalleerd is een grootschalige bemaling noodzakelijk. Het onttrokken grondwater wordt grotendeels weer terug gebracht in de bodem.

CRUX ondersteunt VITAL in samenwerking met Aveco de Bondt in het ontwerp, vergunningsaanvraag en uitvoering van de bemaling. Hierbij komen de volgende taken aan bod:

  1. Uitwerken van geohydrologisch onderzoek (zie fig.1)
  2. Uitwerken van de bemaling en bijbehorende risicoprofiel bij de verschillende opties in ontwerp.
  3. Ondersteunende rol van de begeleiding tijdens de uitvoering zodat nieuwe informatie in het ontwerp wordt opgenomen.
  4. Analyse van de monitoring tijdens uitvoering
    fig.1: Resultaten van het geohydrologisch onderzoek (pompproef nabij Sportlaan)

De bemaling voor de Amstelveenlijn is, onder andere door de gelijktijdigheid van de kruispunten Kronenburg en Zonnestein, een van de grootste grondwateronttrekkingen in de bouw. Een dergelijke grote bemaling geeft veel informatie over de geohydrologische situatie van de bodem. Zo is met behulp van de bemaling en de monitoring de gevolgen van de scheef gestelde lagen als gevolg van de IJstijd in kaart gebracht.

fig 2: Beeld vanaf de openbare weg


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Nieuwe Zeesluis (geohydrologie)

Site by Alsjeblaft!