Crux
Foto: EDGE Technologies / Gideon Maasland

Valley

CRUX is in opdracht van OVG Real Estate en Bouwcombinatie Valley betrokken geweest bij het project “Valley” aan de Zuidas te Amsterdam. CRUX heeft hierbij het geotechnische ontwerp van de bouwkuip en fundering voor haar rekening genomen en middels een risicoanalyse naar de omgevingsbeïnvloeding vertaald in een monitoringsplan. Valley wordt een kenmerkend mixed-use gebouw met woningen, kantoren, skybar, horeca en een ondergrondse parkeergarage. Het gebouw heeft drie torens waarbij de hoogste toren ongeveer 100m boven het maaiveld reikt.

Voor de bouwkuip en de fundering heeft CRUX het voorlopig ontwerp opgesteld en deze vervolgens, in samenwerking met de constructeur Van Rossum Raadgevend Ingenieurs bv, aannemer Bouwcombinatie Valley en onderaannemer Hesto, omgezet in een definitiefontwerp. Voor het definitieve ontwerp van de fundering zijn druk- en trekpalen beschouwd. Het vervormingsgedrag van de funderingsconstructie is beschouwd middels PLAXIS 3D en is als uitgangspunt gehanteerd in het constructieve ontwerp van Van Rossum. De ca. 12m diepe damwandkuip met onderwaterbeton is aan de zijde van A10 gestempeld uitgevoerd en aan de overige zijde voorzien van groutankers met als gevolg dat de damwanden horizontaal in het vlak belast worden, dit effect is eveneens meegenomen in de bouwschouwingen van CRUX. In PLAXIS 2D zijn de grondvervormingen in de omgeving en krachtwerkingen in randpalen en palen van de buiten de bouwkuip gesitueerde kraanpoeren berekend.

Naast de ontwerpwerkzaamheden in het voortraject heeft CRUX tijdens de uitvoering ondersteuning geleverd door toetsing van werkplannen en berekeningen van (onder)aannemers. Daarbij is CRUX betrokken geweest bij het oplossen van complicerende factoren tijdens de uitvoering waarbij specifieke uitvoeringsonderdelen tot in detail zijn beschouwd.


Zie ook de publicatie in Civiele Techniek, Geotech special nr. 7, 2018: Hoogbouw langs de Zuidas Amsterdam… vraagt diepe bouwkuipen langs vitale infrastructuur.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Heinekenhoek Leidseplein

Grote Markt

Amstelcampus

Kademuur Kromme Waal

Site by Alsjeblaft!