Crux

Turbinefundaties Windplanblauw

Op het water van het IJsselmeer werkt Ballast Nedam aan het vervangen van 28 verouderde windturbines door 24 moderne en krachtige turbines. De windturbines maken onderdeel uit van het project Windplanblauw. Door de groene energie die de windturbines produceren, levert dit project een substantiële bijdrage aan het Energieakkoord in de Provincie Flevoland. De nieuwe buitendijkse windturbines in het IJsselmeer maken deel uit van een groter initiatief van SwifterwinT en Vattenfall: een windpark op land en water in de gemeenten Dronten en Lelystad, waar 74 windturbines worden vervangen door in totaal 61 moderne turbines met meer vermogen.

Overzichtskaart Windplanblauw

Voor het project is een unieke oplossing ontwikkeld voor de plaatsing van landturbines op het water. De bovenbouw van de fundatieoplossing, die normaal gesproken op het land wordt toegepast, wordt gecombineerd met de onderbouw van een maritieme oplossing. Dit zorgt voor een kofferdamconstructie die de basis vormt voor de turbinefundaties. Zo wordt met deze unieke kofferdamconstructie een bewezen techniek toegepast.

Plaxis 3D model Windparkblauw

Vanuit geotechnisch oogpunt bestaat één turbinefundatie uit 22 open stalen buispalen met daartussen 22 dubbele damwandplanken. Deze combiwand is in een cirkelvorm geplaatst tot de kofferdamconstructie. De functie van de buispalen is om het druk-trek koppel als gevolg van verticale en horizontale belastingen in de ondergrond af te dragen. De damwandplanken hebben als functie de zandvulling, tot juist onder de betonpoer, horizontaal stabiel te houden. De combinatie van de combiwand, zandvulling en betonnen poer biedt voldoende stijfheid tegen vervormingen die vanuit de turbines vereist is.

CRUX Engineering heeft het ontwerpteam ondersteund bij onder andere de geavanceerde PLAXIS 3D berekeningen van de turbinefundaties. Middels deze 3D berekeningen kon worden aangetoond dat de gecombineerde stijfheid van de combiwand, zandvulling en betonnen poer aan de gestelde eisen voldeed zoals horizontale stijfheid onder invloed van windbelasting, golfbelasting en kruiend ijs.

Lees meer over het project op: windplanblauw.nl


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Stationsgebied Leeuwarden

Landtunnel A4

Ocean Reef Island II – Punta Pacifica

Pontsteiger

Site by Alsjeblaft!