Stabilisatie Kaaimuur

In opdracht van Max Bögl is door CRUX Engineering BV een haalbaarheidsstudie uitgevoerd van enkele ontwerpalternatieven voor de stabilisering van de kademuur St. Andries in Antwerpen. Het project Stabilisering Kaaimuren voor de Scheldekaaien te Antwerpen is onderdeel van een Masterplan voor de Antwerpse Scheldekaaien.

De kaaimuren werden gebouwd omstreeks 1878. De kaaimuren voldoen niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Tevens dient in het kader van een SIGMAplan (plan tegen bescherming van Zeescheldebekken tegen overstromingen als gevolg van stormvloeden), de waterkering verhoogd te worden met 90cm t.o.v. de huidige situatie. In totaal betreft de Masterplan 6km kaaimuren die gestabiliseerd moeten worden. Voor dit deelproject gaat het om een 1,4km lange zone (St. Andries en ’t Zuid). Een principedoorsnede van de huidige constructie van de kaaimuren is onderstaand weergegeven.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Paalschade onderzoek

Nieuwe Zeesluis

Vechtaquaduct SAAOne

Berging Costa Concordia

Site by Alsjeblaft!