Crux
Bron: High Five Solutions

Scheldeplein 1-5 bodeminjectie paalpunt

In opdracht van Caransa Groep heeft CRUX, in samenwerking met Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, een ontwerp gemaakt voor het versterken van de fundering van het pand, om het optoppen van het gebouw met een laag luxe appartementen mogelijk te maken.

Dat de mogelijkheid om de fundering te verbeteren op basis van paalpuntinjectie met waterglas zich voordeed, had te maken met de gunstige omstandigheden dat het funderingshout nog in een goede conditie was, in combinatie met een goede bereikbaarheid van de fundering. Bovendien was veel informatie van de destijds toegepaste palen bekend. Zo was van elke toegepaste houten paal de diameter en lengte bekend zodat ook het paalpuntniveau goed in te schatten was. De injecties konden namelijk inpandig plaatsvinden vanaf de begane grond van een tijdelijk geheel ontruimd filiaal van Albert Heijn.

Voorafgaand aan het feitelijke werk, dat in verband met de wens het Albert Heijn filiaal zo kort mogelijk buiten bedrijf te houden binnen drie weken in zijn geheel (dus inclusief alle ruw- en afbouw!) moest worden uitgevoerd, zijn proeven met deze snelle en economische methode uitgevoerd. Zo is vooraf de houtkwaliteit onderzocht en zijn een aantal palen voor- en na bodeminjectie proefbelast.

Ook zijn door BouwRisk diverse verplaatsingsmetingen uitgevoerd en is de positie van de boringen middels SAAF metingen gecheckt, om zeker te zijn dat de waterglas dicht genoeg bij de paalpunten kon worden ingebracht. Gekozen is overigens in de proef voor palen onder het gebouw die niet meer werden gebruikt, zodat kon worden belast tot het bezwijken van de palen.

Belangrijke randvoorwaarde voor de bodeminjectie was om de injectiepunten middels sonisch boren in te brengen, zodat het draagvermogen van de bestaande funderingspalen zo min mogelijk werd verstoord en tegelijkertijd wel snel en nauwkeurig kon worden gewerkt. Na het gunstige resultaat van de proeven is door de ODNZK definitief akkoord gegeven op de methodiek.

High Five Solutions heeft vervolgens, met behulp van een speciaal ontwikkelde geheel elektrisch aangedreven machine met sonisch trilblok, gebouwd door MACONIC, onder een hoek injectiepunten en slangen aangebracht onder de een twaalftal 16-paals poeren onder het pand. Zie ook het artikel van h5s.

← Terug naar het overzicht Lees meer

Door deze injectiepunten is later door B&P Bodeminjectie een permanente uithardende waterglaslaag geïnjecteerd op paalpuntniveau. Deze laag is zo hard en levert zo veel draagvermogen, dat voor een periode van minimaal 50 jaar het geotechnisch draagvermogen dermate is vergroot, dat de benodigde circa 25% extra draagvermogen is toegevoegd aan de poeren en daarmee de houtspanningen in de palen maatgevend zijn geworden voor het totale draagvermogen van de fundering. In combinatie met een constructieve versterking van de poeren en installatie van een extra palen bij de gevels en in de vloervelden door Waalpaal is op deze wijze een geheel versterkte, toekomstbestendige fundering gerealiseerd!

Bron: High Five Solutions

Gerelateerde projecten

Groninger Forum

Garenmarkt Leiden

Nieuwe Twenteroute N18

Stationsgebied Leeuwarden

Site by Alsjeblaft!