Crux
Bron: www.levenopndsm.nl

Ontwikkeling NDSM West

De NDSM-werf is een voormalige scheepswerf gelegen aan de Noordkant van het IJ welke wordt getransformeerd naar een moderne wijk waarin wonen en werken wordt gecombineerd. Deze grootschalige transformatie wordt kavel voor kavel ontwikkeld door G&S& (voorheen BMB) en leidt zo tot een bruisend nieuw stadsdeel aan de noordkant van Amsterdam.

In opdracht van G&S& levert CRUX sinds 2016 de geotechnische en geohydrologische advisering voor de ontwikkeling van de bouwkavels op het NDSM terrein. Deze werkzaamheden bestaan uit het ontwerp van de fundering en bouwkuipen, zowel geotechnisch als geohydrologisch, evenals de beschouwing hiervan op de invloed op de steeds verder volgebouwde omgeving. Omdat daarnaast onder dit deel de van Amsterdam de diepe Eemkleilaag op zijn dikst is vraagt dit om extra aandacht voor de zettingen gedurende de levensduur van deze 70m hoge torens.

De kavels welke al zijn ontwikkeld/ momenteel in ontwikkeling zijn betreffen:

Noorddok (Kavel B2)
Een nieuwe woontoren die direct naast het in 2016 gebouwde ROC is gerealiseerd. De nabijheid van de bestaande bebouwing, die tijdens de werkzaamheden in gebruik bleef als ROC, vroeg om extra aandacht voor zowel de invloed tijdens de bouw als gedurende de verdere levensduur van de constructie.

Rol CRUX: Ontwerp fundering, advies m.b.t. zettingsverschillen gebouw en bouw- en zettingsinvloed ROC.
Constructeur: Diocon Ingenieurs BV

Bron: www.mokearchitecten.nl

Pontkade fase I+II (kavel B9)
Een kavel dat grenst aan de Kantine en de aanlegsteiger van de pont en de monumentale NDSM-hallen aan de oostzijde. In de DO fase sloot CRUX aan bij de ontwikkeling van dit kavel om de problematiek met de zettingen uit de diepe Eemkleilaag te helpen oplossen.

Rol CRUX: Second opinion en adviserende rol m.b.t. de zettingsproblematiek Eemklei
Constructeur: Strackee
Meer info of kijk hier.

Bron: www.levenopndsm.nl

Pontkade fase III – Southdok- (kavel B9)
Een kavel dat direct grenst aan de oostzijde aan eerder uitgevoerde pontkade fase I+II en aan de westzijde aan de monumentale hellingbaan. Waar Fase I+II gebouwd is vanaf maaiveldniveau is onder fase III een kelderconstructie aangebracht binnen een tijdelijke bouwkuip. De interactie van deze bouwkuip op de direct aangrenzende belendingen gaf een extra dimensie aan de risicobeheersing in het ontwerp en tijdens de bouw. De invloed van de zettingen op de reeds gerealiseerde torens van fase I+II en de monumentale hellingbaan vroegen daarbij om een integrale beschouwing van het gehele gebied.

Rol CRUX: Adviseur geotechniek, geohydrologie en monitoring
Constructeur: Diocon Ingenieurs BV
Meer info

Nautisch NDSM (Kavel B10)
Een groot kavel gelegen direct aan het IJ met onder het gehele pand een een-laags parkeerkelder. Het bijzondere aan het geotechnische ontwerp van dit kavel betrof de nabijheid van het IJ wat van invloed is op zowel het zettingsgedrag van de hoogbouw als op het bouwkuip ontwerp. Een extra moeilijkheid van dit ontwerp zat hem in het feit dat de gemeente Amsterdam vlak voor aanvang van de bouw een Kistdam realiseerde aan de zuidzijde ten behoeve van de aanleg van een boulevard. De onderlinge invloed op zowel de verticale en horizontale grondverplaatsingen vroeg daarbij extra aandacht voor het funderingsontwerp. Daarnaast loopt aan de Oostzijde van het Kavel een persleiding welke het riool van Amsterdam Noord aansluit op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Amsterdam, ondergrondse infrastructuur dat vraagt om extra aandacht ten aanzien van de geotechnische invloed.

De monitoring van de nieuwbouw en ook de naastgelegen persleiding en de door de gemeente gerealiseerde kistdam wordt hierbij uitgevoerd door onze zusteronderneming BouwRisk.

Bron: www.gens.nl

Rol CRUX: Adviseur geotechniek, geohydrologie en monitoring
Constructeur: van Rossum Raadgevend ingenieurs
Meer info

Binnendok (Kavel B3)
Een kavel gelegen naast het eerder gerealiseerde Noorddok. Waar de omgevingsinvloed vanwege de afstand bij dit kavel ‘minder’ spannend was dan enkele van de andere hier genoemde kavels vroeg de relatief slanke hoogbouw om extra aandacht voor de zettingsinvloed. Met name de verschilzettingen vroegen om een extra uitgebreide beschouwing waarbij middels een iteratief ontwerptraject met de constructeur een technische oplossing is gevonden. Andere bijzonderheid aan dit project betref de direct aangrenzende garage welke pas gebouwd zou worden nadat de torens waren opgeleverd.

Bron: www.levenopndsm.nl

Rol CRUX: Adviseur geotechniek, geohydrologie en monitoring
Constructeur: Aveco de Bondt
Meer info

Noordbaak (kavel B11)
Een kavel gelegen op de punt van de insteekhaven en grenzend aan Nautisch NDSM. Een kavel dat qua geotechnisch beschouwingen lijkt op B10 echter zonder kelder. Ondanks dat vanwege de tijd sinds opleveringen van de kistdam, de interactie met deze constructie een minder kritisch onderdeel van het ontwerp betrof, gaf de aanwezigheid hiervan toch rationele randvoorwaarden voor het ontwerp. De bestaand vrijstaande damwand aan de oostzijde en de inmiddels gedeeltelijk gedempte watergang, leidde daarbij tot dwingende randvoorwaarden voor de ontwerpkeuzes.

Bron: www.levenopndsm.nl

Rol CRUX: Adviseur geotechniek, geohydrologie en monitoring
Constructeur: IMd Raadgevende ingenieurs
Meer info

Naast de in uitvoering zijnde kavels is CRUX momenteel ook gevraagd om geotechnische advies uit te brengen voor de kavels A4, B7 en de toren op kavel B5, die spoedig worden toevoegt aan deze projectpagina.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Galaxy Tower

Dijkversterking KIJK

Conservatoriumhotel

Ocean Reef Island II – Punta Pacifica

Site by Alsjeblaft!