Crux
Kraaijvanger Architects en PosadMaxwanKraaijvanger Architects en PosadMaxwan

OFOR Fietsenstalling station Zwolle

In het Ontwikkel Perspectief Spoorzone Zwolle is een beeld geschetst van de toekomstige situatie van het huidige stationsplein. Door de verplaatsing van het huidige stadsbusstation van Stationsplein Noord naar de Zuidzijde van het station ontstaat op deze plaats ruimte om het plein opnieuw in te richten. Daarnaast is er een groot tekort aan fietsparkeervoorzieningen en zal dit tekort de komende jaren alleen maar toenemen. Dit heeft geresulteerd in het realiseren van een ondergrondse fietsenstalling aan de centrumzijde van het Station Zwolle, welke plek biedt aan 5.475 fietsen, en een nieuwe openbare ruimte met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid. Dit betreft project OFOR Zwolle.

CSM machine
CSM machine

In opdracht van Boskalis heeft CRUX het geotechnisch ontwerp van de bouwkuip, omgevingsbeïnvloeding, geohydrologie en monitoring van het project in Zwolle opgesteld. Daarnaast heeft CRUX, op verzoek van de Gemeente Zwolle, het ontwerp en uitvoering van de bodeminjectie begeleidt qua geotechnisch en chemisch aspect.

Installatie injectiepunten (driehoeksstramien 0,9 á 1,0m)
Installatie injectiepunten (driehoeksstramien 0,9 á 1,0m)

Bouwkuip
De bouwkuip is uitgevoerd met behulp van verankerde CSM-wanden (Cutter Soil Mix wanden) en een horizontale waterremmende laag middels bodeminjectie met waterglas. Een deel van de kuip is vanwege ruimtebeslag van de CSM stelling en de aanwezigheid van obstakels uitgevoerd middels een gestempelde jetgroutpalenwand.

Bouwkuip met aanleg vloer 2e fase
Bouwkuip met aanleg vloer 2e fase

Door de binnenstedelijke locatie bevinden zich aan diverse zijden van de bouwkuipen belendingen van derden en historische gebouwen. Met name het direct naastgelegen op staal gefundeerde Rijksmonument, het Stationsgebouw valt binnen de invloedsfeer van de bouwwerkzaamheden.

Meer info:
Publicatie in vakblad GWW mei ’21

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Coentunnel

Turbinefundaties Windplanblauw

Ocean Reef Island II – Punta Pacifica

Maximabrug

Site by Alsjeblaft!