Nieuwe Zeesluis (geohydrologie)

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De levensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar.

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis

Voor de nieuwe zeesluis IJmuiden wordt bijna continu onder de grondwaterstand gewerkt. Dit gaat om een vijftal grote bouwkuipen binnen damwanden (welke te zien zijn op luchtfotos) tot kleine ontgravingen voor bijvoorbeeld de aanleg van een vispassage. CRUX Engineering ondersteunt de combinatie OpenIJ op het gebied van geohydrologie in de aanvraag voor verlenging van de watervergunning. Dit houdt in dat de bemalingen, debiet en omgevingseffecten evenals milieueffecten worden berekend en geanalyseerd.

Door de grote hoeveelheid werkzaamheden is er continue overlap in de bemalingswerkzaamheden en de omgevingseffecten. CRUX speelt hierbij een ondersteunende rol bij de bemalende partij: Van Kessel Bronbemaling.

De watervraagstukken blijven door de grootte en complexiteit van het werk niet beperkt tot de bemalingen voor een droge bouwput. Enkele voorbeelden van de watervraagstukken zijn:
- Het beheersen van de waterdruk in het talud bij trilwerkzaamheden.
- De herhalingstijden van hoogwater in de Zeemonding en de gevolgen hiervan op de (grond)waterstanden.
- Verwachte lozing van zoutmassa bij het afzinken van de caissons.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Vernieuwing Amstelveenlijn

Site by Alsjeblaft!