Crux

Nieuwe Universiteits- bibliotheek

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam wordt een nieuwe universiteitsbibliotheek gerealiseerd op het voormalige Binnengasthuisterrein. De nieuwe bibliotheek wordt gehuisvest in twee monumentale panden; De Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis. De panden worden verbonden door een glazen overkapping. Het ontwerp is gemaakt door MVSA Architects en Architectenbureau J. van Stigt.

De voormalige Tweede Chirurgische Kliniek wordt tijdens de verbouwing volledig gerenoveerd. Het bestaande gebouw evenals het oude binnenterrein en een deel nieuwbouw worden geheel voorzien van een 1-laagse fietsparkeerkelder. Het binnenterrein wordt overdekt door een filigraan glazen boom-constructie en zal fungeren als foyer van de bibliotheek.

MVSA

De ondergrondse ruimten worden gebouwd binnen een bouwkuip met de wanden-dak methode. Als grond- en waterkering worden damwanden toegepast. Ten behoeve van het funderingsherstel van het bestaande gebouw worden nieuwe funderingspalen (schroefinjectie) aangebracht en wordt de begane grondvloer in en onder de bestaande wanden van het gebouw gestort. De begane grondvloer dient tijdens het ontgraven als stempeling van de bouwkuip.

CRUX is vanaf 2014 bij het project betrokken. Als ontwerper van de bouwkuip en de fundering hebben we tevens advies uitgebracht op het gebied van omgevingsbeïnvloeding, geohydrologie en monitoring. Door de binnenstedelijke locatie en het inpandige werken kent het project vele uitdagingen zoals bereikbaarheid, de inpandige installatie van de palen, het drukken van damwanden en het opvijzelen van het gebouw. Dit alles vergt nauw samenspel met hoofdconstructeur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs. Voor de bewaking van de omgevingsbeïnvloeding en de impact op het te renoveren gebouw heeft CRUX vervormingsanalyses uitgevoerd en een monitoringsplan opgesteld.

De onderkeldering en het funderingsherstel zijn gegund aan Volker Staal en Funderingen en Van Hattum en Blankevoort. Vanaf begin 2019 is het project in uitvoering gegaan en voert CRUX samen met BouwRisk in opdracht van UvA de monitoring en de begeleiding en analyse daarvan uit. Naar verwachting wordt het project in 2022 opgeleverd.

Update mei 2022:
We zijn verheugd te mogen melden dat het project 'Nieuwe universiteitsbibliotheek in monumentale panden Binnengasthuisterrein', is genomineerd voor de prestigieuze Schreudersprijs! Deze prijs wordt uitgegeven door het COB en is dé prijs voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. Uit de genomineerde projecten kiest de jury een winnaar. Deze wordt bekendgemaakt op het hoofdpodium van het COB-congres op 20 juni 2022.

Update maart 2021:

Update januari 2021:
De graafwerkzaamheden zijn afgerond en de keldervloer is bijna overal gestort. Tijdens de ontgravingen heeft CRUX samen met meetspecialist BouwRisk de vervormingen van de bouwkuipwanden, de belendingen en de bibliotheek gemonitord. In verband met de bemaling zijn de waterstanden in de omgeving bewaakt middels peilbuizen. Door de onderdekse ontgravingen zijn de nieuw aangebrachte palen over de hoogte van de kelder vrijgegraven. Omdat de palen in deze fase geen significante horizontale belasting mochten ondervinden, heeft CRUX samen met constructeur Van Rossum een ontgravingsprofiel uitgewerkt (gestapte talud), om de horizontale beïnvloeding van de palen in het Hollandveen tot een minimum te beperken. Hiervoor zijn 2D en 3D PLAXIS vervormingsanalyses uitgevoerd en is de ongedraineerde schuifsterkte van het Hollandveen bepaald aan de hand van vinproeven. Aanvullend hierop zijn tijdens de eerste ontgravingstappen een aantal palen bewaakt middels inclinometingen binnen de palen. Dankzij deze aanpak konden de werkzaamheden zorgvuldig en op een veilige manier worden uitgevoerd.

Update september 2020:

Update januari 2020:
Op het voormalige Binnengasthuisterrein wordt momenteel in opdracht van de Universiteit van Amsterdam de nieuwe universiteitsbibliotheek gerealiseerd. Funderingsherstel van de Tweede Chirurgische Kliniek is hier onderdeel van. Binnen en om het gebouw heen zijn daarvoor in de afgelopen maanden 462 schroefinjectiepalen geïnstalleerd. Door middel van vijzelen wordt de belasting van het bestaande gebouw muur voor muur van de oude houten paalfundering naar de nieuwe palen overgedragen. Een paar millimeter is hiervoor al voldoende. Vrijdag 24 januari is de aannemer met het vijzelen gestart en inmiddels zijn de eerste palen op spanning gebracht. CRUX is als specialist betrokken bij de bouw van de ondergrondse constructies en voert samen met BouwRisk metingen uit om vervorming van het bestaande gebouw te bewaken en het vijzelproces waar nodig bij te sturen.

MVSA

Zie ook de publicatie op bouwwereld.nl, december 2021.
Zie ook de publicatie in vakblad GWW, mei 2020.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Atrium Zuidas

Rijloper spoorbrug

Grondbevriezing Cuyperstrap Amsterdam CS

Ocean Reef Island II – Punta Pacifica

Site by Alsjeblaft!