Crux

Nieuwe Twenteroute N18

De N18 is de aanleg van een nieuw stuk snelweg van 23 kilometer. De nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede is een van de onderdelen van de Nieuwe Twenteroute. In april 2016 heeft Rijkswaterstaat de aanleg van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede gegund aan Noaber18, een consortium bestaande uit VolkerWessels en DIF. Dit consortium is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en 25 jaar onderhoud van het project. Gedurende twee jaar wordt gewerkt aan de realisatie van deze nieuwe weg welke de leefbaarheid, veiligheid en de bereikbaarheid in het gebied moet verbeteren. In opdracht van VolkerInfra heeft CRUX het geotechnisch ontwerp van de kunstwerken en de aardebaan van de N18 opgesteld. Ook bij de uitvoering is CRUX betrokken in de rol van site-engineering.

De N18 bestaat uit aardebaanophogingen en totaal 27 kunstwerken: 4 bruggen, 15 viaducten, 5 fietstunnels, 1 fauna passage, een damwand onder een bestaand kunstwerk en een verdiepte ligging middels een polderconstructie. In de realisatiefase wordt 345.000 ton asfalt, 387.000 ton funderingsmateriaal, 1.100.000 m3 zand en 585.000 secundaire bouwstoffen verwerkt.

Een aantal interessante objecten/kunstwerken zijn verder uitgelicht.

Aardebaan nieuwe N18
De 27 kilometer nieuwe N18 bestaat uit 2×1 rijstroken (100 km/u) tussen Groenlo en Haaksbergen en 2×2 rijstroken (100 km/u) tussen Haaksbergen en de A35/Enschede. Tevens wordt 45 km aan Onderliggend wegennet aangelegd.
Op het tracédeel tussen Groenlo en Haaksbergen heeft de N18 drie ongelijkvloerse aansluitingen op het onderliggend wegennet (bij Groenlo, Eibergen en Neede). Alle drie de aansluitingen hebben de vorm van een half klaverblad. Bij het tracédeel tussen Haaksbergen en Enschede bevat de N18 ter plaatse van Haaksbergen een ongelijkvloerse aansluiting op de Kolenbrandenweg. Deze aansluiting heeft de vorm van een kwart klaverblad en een halve haarlemmermeer. Bij Enschede sluit de N18 aan op aansluiting Enschede-West/ knooppunt Westerval bij de Rijksweg A35.

KW23a Verdiepte ligging
De N18 wordt lokaal verdiept en vormt zodoende een ongelijkvloerse kruising met de Geukerdijk en naastgelegen Museum Buurtspoorlijn (MBS). De Geukerdijk (met parallelweg) en MBS liggen op een nieuw integraal viaduct (KW23), opgelegd op twee landhoofden bestaande uit een constructie van combiwanden en damwanden. Voor de realisatie van de verdiepte ligging is gekozen voor een polderconstructie. De polder wordt gevormd door een horizontaal waterremmende kleilaag. Deze kleilaag zorgt voor de verticale afsluiting van de polder. De horizontale afsluiting wordt gevormd door Mixed In Place (MIP) wanden. De polderwanden worden minimaal 2 meter in de waterremmende kleilaag geïnstalleerd.

Integraalviaducten
Bij het project worden 3 integraalviaducten toegepast (KW05, KW23 en KW27). De landhoofden zijn gefundeerd op combiwanden bestaande uit buispalen met diameters Ø1067-12,0, Ø914-12,5 en Ø711-12,5 en GU14N tussenplanken. De prefab liggers worden momentvast verbonden aan de combiwanden door middel van een betonsloof (integraaloplossing). Omdat het dek één geheel vormt met het landhoofd zijn de constructies getoetst op vermoeiing.

De combiwanden zijn trillend aangebracht en leeggezogen tot gewenst niveau. De buispalen zijn over deze hoogte volledig gevuld met beton. Het leegspuiten van de buispalen is vanwege de negatieve beïnvloeding van het draagvermogen niet toegestaan.

KW28 - Damwand onder een bestaand kunstwerk
Het kunstwerk KW28 - Viaduct in de N18 over de A35 (bestaand), maakt onderdeel uit van de N18 en overbrugt de A35 bij Enschede-West. Bij dit kunstwerk is een nieuwe uitvoegstrook van de A35 onder het te handhaven kunstwerk aangebracht. Hierdoor is het talud langs een landhoofd aangepast waarvoor een verankerde damwand nodig is.

Op basis van een PLAXIS 2D vervormingsberekening is bepaald in hoeverre de invloed van het aanpassen van het talud en de daardoor geïntroduceerde vervormingen in de omgeving leiden tot een acceptabel schaderisico profiel voor de constructie van het bestaande KW28.

Naast de uitvoegstrook is een barrier constructief verbonden met de damwand door middel van deuvels. De voorzetwand die op de barrier is geplaatst, wordt uitgevoerd in gemetselde basaltonblokken met een dikte van 150mm. De voorzetwand is uiteindelijk verbonden met de damwand.

Overige kunstwerken

N18 Drone projects (bron: http://n18drone.nl)

Knooppunt Laarberg, november 2017 (oa. Integraalconstructie KW05)

Plaatsing Brugliggers Boekelosestraat, november 2017 (Integraalconstructie KW27)

A35 Knooppunt N18, oktober 2017 (oa. Damwand onder een bestaand kunstwerk KW28)

Plaatsing brugliggers Geukerdijk, oktober 2017 (Verdiepte ligging KW23a en integraalviaduct KW23)

Brug over Berkel Eibergen, augustus 2017 (KW12)

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Sluishuis

A4 Schiedam tender

Strand East London

Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum

Site by Alsjeblaft!