Crux

Nieuw Zaailand

Het project Nieuw Zaailand in Leeuwarden is een bijzonder project dat gekenmerkt wordt door de integrale aanpak van de herinrichting en ontwikkeling van het Wilhelminaplein. Het project omvat de verbouwing/uitbreiding van een bestaande ondergrondse parkeergarage, de renovatie van het bestaande Winkelcentrum Zaailand, de bouw van het Fries Museum, de nieuwbouw van winkels en woningen en een nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein. In 2003 heeft het Leeuwarder college een organisatiestructuur geïnitieerd, waarin ING Real Estate, Achmea, Fries Museum en de provincie Fryslan participeren.

CRUX Engineering heeft in opdracht van de Gemeente Leeuwarden een second opinion uitgevoerd voor de uitbreiding en verdieping van de ondergrondse parkeergarage. De nadruk werd gelegd op de geotechnische risico’s. De ondergrondse constructie bestaat uit een poldergarage met verankerde damwanden en diepwanden als permanente grond- en waterkerende constructies. CRUX Engineering heeft aanvullend op de second opinion, op verzoek van de Gemeente een risicoanalyse naar de omgevingsbeïnvloeding door de bouwwerkzaamheden (invloed grondvervormingen en trillingen) uitgevoerd en ondersteunt de Gemeente in advisering en overleg met de CAR-verzekering.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Galaxy Tower

Stedelijk Museum

Maximabrug

Dijkversterking Eiland van Dordrecht

Site by Alsjeblaft!